Baza

Wiedzy

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

maj 14, 2024

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku, włączając w to zawieranie umowy o pracę, wymagane zezwolenia i możliwość zatrudnienia na podstawie oświadczenia.

Jak zawrzeć umowę o pracę z cudzoziemcem?

Umowa powinna zawierać standardowe klauzule, takie jak określenie stron umowy, zakres obowiązków, wynagrodzenie, termin rozpoczęcia pracy i ewentualne warunki rozwiązania umowy. Ważne jest, aby sporządzić umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Istotnym elementem jest także konieczność zapewnienia by umowa była zrozumiała dla pracownika – oznacza to, że powinna być ona przetłumaczona na język dla niego zrozumiały.

Jak zawrzeć umowę o pracę z cudzoziemcem?

Określ warunki umowy

 Pierwszym krokiem w zawieraniu umowy o pracę z cudzoziemcem jest określenie warunków zatrudnienia. Należy dokładnie przeanalizować wymagania dotyczące stanowiska pracy, warunki wynagrodzenia, godzin pracy i wszelkich dodatkowych świadczeń.

Sprawdź czy pracownik może podjąć legalnie pracę

 Zanim zostanie zawarta umowa o pracę z cudzoziemcem, konieczne jest sprawdzenie warunków legalnych związanych z zatrudnieniem obcokrajowca. W Polsce istnieją specjalne wymagania dotyczące zatrudniania cudzoziemców, takie jak uzyskanie podstawy do legalnego pobytu. W zależności od tego z którego kraju obywateli zamierzasz zatrudnić wymagania i możliwości będą inne. By w pełni przeanalizować możliwości warto skorzystać z pomocy specjalistów w zakresie legalizacji pracy.

Ustalenie procedur wizowych

Cudzoziemcy zazwyczaj potrzebują odpowiednich wiz, aby legalnie przebywać na terenie Polski. Ważne jest jednak rozróżnienie, z jakiego kraju cudzoziemiec przyjeżdża oraz w jakim celu. Inne procedury obowiązują osoby rozpoczynające studia, a inne szukających zatrudnienia.  

Nieprzestrzeganie procedur wizowych może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych dla obu stron umowy. Zatrudnianie osoby bez odpowiedniego zezwolenia na pracę jest przestępstwem i może prowadzić do poważnych kar finansowych. Ukarany może zostać pracownik i pracodawca. Oprócz kar finansowych, pracodawca powierzający nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, w konsekwencji może otrzymać zakaz dalszego zatrudniania cudzoziemców. Dlatego koniecznie pamiętaj o weryfikacji dokumentów i dopięciu wszystkich formalności.

Rekrutacja pracowników

Kiedy cudzoziemiec nie musi mieć zezwolenia na pracę?

Zezwolenie na pracę jest często niezbędne dla obcokrajowców, którzy chcą legalnie podjąć pracę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Niemniej jednak istnieją sytuacje, w których obcokrajowiec może pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jedną z alternatów jest praca na tzw. oświadczeniu o zatrudnieniu cudzoziemca.

Ważne jest, aby obcokrajowiec i pracodawca dokładnie sprawdzili przepisy obowiązujące w danym kraju, aby uniknąć nielegalnej pracy i potencjalnych konsekwencji prawnych.

Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia?

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy wystarczy paszport biometryczny i tak zwane oświadczenie. Uzyskanie oświadczenia trwa 7 dni roboczych, po tym czasie pracownik może rozpocząć pracę. Oświadczenie dotyczące zatrudnienia cudzoziemca powinno zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące pracodawcy, pracownika i warunków zatrudnienia. Upewnij się, że planowane oświadczenie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i zawiera wszystkie wymagane dane, takie jak nazwisko i adres pracodawcy, dane osobowe pracownika, opis stanowiska pracy, wynagrodzenie i inne istotne szczegóły.

Najważniejszym krokiem jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dokument ten pracodawca składa w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy. Po złożeniu oświadczenia, pracodawca czeka na jego rejestrację, co jest niezbędnym warunkiem do legalnego zatrudnienia pracownika z zagranicy.

Ostatnią fazą jest podjęcie pracy przez cudzoziemca oraz dopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z posiadanej decyzji.

Czy obcokrajowiec może pracować w Polsce?

Tak, obcokrajowiec może pracować w Polsce pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów, takich jak zezwolenie na pracę lub innej formy legalnego pobytu, która uprawnia do pracy na terenie Polski. Niezbędne dokumenty różnią się w stosunku do obywatelstwa osoby którą zatrudniasz. Zawsze więc pracodawca ma obowiązek uzyskania informacji jakie dokumenty są wymagane.

Czy obcokrajowiec może pracować w Polsce?

Czy obywatele UE muszą mieć zezwolenie na pracę w Polsce?

Dla obywateli krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego zatrudnienie w Polsce nie wymaga zezwolenia na pracę. Mogą oni podjąć pracę na takich samych warunkach jak obywatele polscy.

Kiedy oświadczenie, a kiedy zezwolenie?

Oświadczenie jest zazwyczaj szybszą i prostszą opcją, ale nie zawsze jest dostępne dla wszystkich przypadków. Procedurą uproszczoną jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Wyłącznie cudzoziemcy z 5 wybranych krajów mogą zostać zatrudnieni na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, mowa tutaj o obywatelach:

  • Republiki Armenii,
  • Republiki Białorusi,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Mołdawii.
  • Ukrainy

Warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców mogą się różnić w zależności od kraju, dlatego zawsze ważne jest dokładne zapoznanie się z obowiązującymi przepisami oraz ewentualne skonsultowanie się z prawnikiem lub specjalistą ds. imigracji. Bez względu na to, czy potrzebne jest oświadczenie czy zezwolenie typ A, ważne jest, aby zarówno pracodawca, jak i cudzoziemiec, przestrzegali obowiązujących przepisów, zapewniając zgodność z prawem i klarowność warunków zatrudnienia.

Jak zatrudnić cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy?

Jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracodawcę w trakcie pobytu w Polsce, nowy pracodawca musi wtedy spełnić wymogi dotyczące zatrudnienia cudzoziemca. Nie, zezwolenie na pracę wydawane jest w oparciu o wniosek konkretnego pracodawcy i w swojej decyzji wskazuje podmiot dla którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę. Nie ma możliwości rozpoczęcia pracy na dokumencie uzyskanym dla innego, nowego pracodawcy.

Jak zatrudnić cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy?

Time2work – rekrutacja i legalizacja pracy

Specjalizujemy się w realizacji procesów związanych z zatrudnieniem. Nasi klienci znajdują w nas oparcie w kwestiach związanych zarówno z powiększeniem, jak i redukcją zespołu. To wsparcie, które niesiemy obok wynajmu pracowników, rekrutacji pracowników oraz  legalizacji pracy cudzoziemców. Poznajmy się i porozmawiajmy jak możemy pomóc Twojej firmie!

5/5 - (4)
time2work | Website | + posts

Jako specjalista w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców codziennie rozwiewam wątpliwości pracodawców, którzy uzupełniają kadry swoich firm pracownikami z zagranicy.

Ostatnie wpisy

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak...

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy? Każda firma staje przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników, którzy wpłyną na jej rozwój i konkurencyjność. Rekrutacja jest procesem złożonym i wymaga zastosowania skutecznych strategii....