Baza

Wiedzy

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

maj 15, 2024

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur. W tym artykule omówimy, kto może zatrudnić cudzoziemca, jakie są koszty związane z uzyskaniem zezwoleń na pracę, oraz jakie są zasady zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.

Czy osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca?

Tak, osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca w Polsce, jednak musi spełnić pewne warunki i dopełnić formalności. Osoba fizyczna może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie).

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce? Kroki do zatrudnienia cudzoziemca przez osobę fizyczną

  1. Sprawdzenie legalności pobytu: Osoba fizyczna musi upewnić się, że cudzoziemiec przebywa w Polsce legalnie i posiada dokumenty uprawniające do podjęcia pracy (np. wiza, karta pobytu).
  2. Uzyskanie zezwolenia na pracę: W większości przypadków konieczne jest uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca. Osoba fizyczna składa wniosek do właściwego urzędu wojewódzkiego.
  3. Wniosek o wizę pracowniczą: Po uzyskaniu zezwolenia na pracę, cudzoziemiec musi ubiegać się o wizę pracowniczą w polskim konsulacie w swoim kraju (jeżeli do tej pory jej nie uzyskał).
  4. Zawarcie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej: Umowa powinna być sporządzona w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.
  5. Zgłoszenie do ZUS: Osoba fizyczna musi zgłosić cudzoziemca do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i odprowadzać za niego składki.
Legalizacja pracy

Kiedy pracodawca może zatrudniać cudzoziemca bez ważnego paszportu?

Zatrudnienie cudzoziemca bez ważnego paszportu jest generalnie niedozwolone. Jednak istnieją pewne wyjątki, kiedy cudzoziemiec może podjąć pracę bez ważnego paszportu:

  1. Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy: Osoby posiadające status uchodźcy mogą być zatrudniane na podstawie innych dokumentów tożsamości, takich jak karta pobytu.
  2. Osoby z ochroną uzupełniającą lub azylem: Mogą podjąć pracę na podstawie dokumentów potwierdzających ich status i legalny pobyt w Polsce.

Jak długo cudzoziemiec może pracować w Polsce?

Czas, przez jaki cudzoziemiec może pracować w Polsce, zależy od rodzaju zezwolenia na pracę oraz rodzaju umowy o pracę.

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Okres zatrudnienia na podstawie umowy:

  1. Umowa na czas określony: Zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony może trwać do 33 miesięcy.
  2. Umowa na czas nieokreślony: Cudzoziemiec może pracować na podstawie umowy na czas nieokreślony, o ile posiada ważne zezwolenie na pracę i legalny pobyt.

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest możliwe zarówno dla osób fizycznych, jak i firm. Jednak wiąże się z pewnymi formalnościami i kosztami. Koszty zezwoleń na pracę różnią się w zależności od rodzaju i długości zatrudnienia. Pracodawca musi upewnić się, że cudzoziemiec posiada ważne dokumenty pobytowe i uprawniające do pracy. Zatrudnianie obcokrajowców spoza Unii Europejskiej wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i wiz. Dzięki spełnieniu wszystkich wymogów prawnych proces zatrudnienia cudzoziemca może przebiegać sprawnie i zgodnie z przepisami.

Time2work – rekrutacja i legalizacja pracy

Specjalizujemy się w realizacji procesów związanych z zatrudnieniem. Nasi klienci znajdują w nas oparcie w kwestiach związanych zarówno z powiększeniem, jak i redukcją zespołu. To wsparcie, które niesiemy obok wynajmu pracowników, rekrutacji pracowników oraz  legalizacji pracy cudzoziemców. Poznajmy się i porozmawiajmy jak możemy pomóc Twojej firmie!

5/5 - (1)
time2work | Website | + posts

Jako specjalista w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców codziennie rozwiewam wątpliwości pracodawców, którzy uzupełniają kadry swoich firm pracownikami z zagranicy.

Ostatnie wpisy

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w...

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak...

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy? Każda firma staje przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników, którzy wpłyną na jej rozwój i konkurencyjność. Rekrutacja jest procesem złożonym i wymaga zastosowania skutecznych strategii....