Baza

Wiedzy

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

kwi 24, 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak trzeba mieć na uwadze, że projekt jest obecnie przedmiotem konsultacji publicznych i może ulec dalszym modyfikacjom.

Obecne założenia projektu wprowadzającego zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Jeśli jednak założenia projektu pozostaną bez zmian, to po jego ostatecznym przyjęciu jako obowiązującej ustawy, najważniejsze zmiany dla obywateli Ukrainy pracujących w Polsce oraz dla ich pracodawców obejmą…

Ochrona czasowa, to specjalny status prawnoinstytucjonalny udzielany przez państwo osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji,

Zmiany w zakresie legalnego pobytu

  • Przedłużenie legalności pobytu obywateli Ukrainy (i niektórych innych cudzoziemców) posiadających PESEL UKR na terytorium Polski do 30 września 2025 r.

Obecnie prawo do pobytu tych osób obejmuje okres do 30 czerwca 2024 r., z pewnymi wyjątkami głównie dla dzieci uczęszczających do szkoły i ich opiekunów, gdy pobyt uznany za legalny do końca sierpnia 2024 r. lub do końca września 2024 r.

Inne dokumenty pobytowe

Podobnie Projekt przewiduje przedłużenie do 30 września 2025 r. innych wskazanych w nim tytułów pobytowych obywateli Ukrainy (w tym tych nieposiadających PESEL UKR).

  • Skrócenie czasu na złożenie powiadomienia o rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy z 14 dni do 7 dni dla pracodawcy.
  • Umożliwienie cudzoziemcom przebywającym w Polsce na podstawie PESEL UKR, którzy posiadają PESEL UKR w momencie złożenia wniosku oraz wcześniej posiadali ten status w dniu 4 marca 2024 r., wnioskowania o wydanie karty pobytu, której odebranie będzie tożsame z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy na okres 3 lat. Wniosek o tę specjalną kartę pobytu przesyłać będziemy elektronicznie.

Zmiany dotyczące karty pobytu

Karta Pobytu nie będzie powiązana z zatrudnieniem u konkretnego pracodawcy. Natomiast zostanie wycofana, jeżeli cudzoziemiec opuści Polskę na okres 6 miesięcy lub dłużej.

Inne zmiany, o których powinien wiedzieć pracownik z Ukrainy

Projekt wprowadza również inne zmiany istotne dla obywateli Ukrainy. Przykładowo, takie jak ograniczenia przysługujących świadczeń czy procedura dotycząca przywrócenia numeru PESEL UKR. Ponadto, przewiduje konieczność złożenia nowego powiadomienia w przypadku ponownego zarejestrowania obywatela Ukrainy przez pracodawcę w ZUS. Istotny jest także wymóg określenia wynagrodzenia cudzoziemca co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Konsekwencje wdrożenia projektowanych zmian w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Dla pracodawców i cudzoziemców (pracowników) te zmiany mogą mieć istotne konsekwencje. Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców ze statusem PESEL UKR nie będą musieli martwić się o ich prawo do pobytu w Polsce po 30.06.2024 r.. Prawo do pobytu zgodnie z planem zostało wydłużone do 30 września 2025 r. Jednakże, skrócenie czasu na złożenie powiadomienia o rozpoczęciu pracy do 7 dni będzie wymagało większej uwagi ze strony pracodawców.

Warto również zauważyć, że cudzoziemcy posiadający obecnie PESEL UKR, którzy posiadali go także w dniu 4 marca 2024 r., będą mieli możliwość uzyskania specjalnej karty pobytu na okres 3 lat. Może okazać się to korzystniejszą opcją niż obecnie dostępne zezwolenia na pobyt czasowy.

Zasadniczo, projekt ten przynosi wiele istotnych zmian. Wpłyną one na życie i pracę obywateli Ukrainy w Polsce oraz na ich pracodawców. Warto monitorować dalszy przebieg procesu legislacyjnego i być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w projekcie.

Time2work – rekrutacja i legalizacja pracy

Specjalizujemy się w realizacji procesów związanych z zatrudnieniem. Nasi klienci znajdują w nas oparcie w kwestiach związanych zarówno z powiększeniem, jak i redukcją zespołu. To wsparcie, które niesiemy obok wynajmu pracowników, rekrutacji pracowników oraz  legalizacji pracy cudzoziemców. Poznajmy się i porozmawiajmy jak możemy pomóc Twojej firmie!

5/5 - (6)
time2work | Website | + posts

Jako specjalista w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców codziennie rozwiewam wątpliwości pracodawców, którzy uzupełniają kadry swoich firm pracownikami z zagranicy.

Ostatnie wpisy

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w...

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy? Każda firma staje przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników, którzy wpłyną na jej rozwój i konkurencyjność. Rekrutacja jest procesem złożonym i wymaga zastosowania skutecznych strategii....