Baza wiedzy

+48 774 618 052 rekrutacja@time2work.pl Aplikuj teraz

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca w 2023

09.08.2023

W obecnych czasach globalizacja i mobilność pracowników stały się powszechne. Zatrudnianie cudzoziemców może stanowić ważny element rozwoju Twojej firmy. Jednakże zgodnie z aktualnymi przepisami, to pracodawcy mają obowiązek zapewnić legalne zatrudnienie cudzoziemców.

To pracodawca, a nie cudzoziemiec jest uprawniony do uzyskania odpowiednich dokumentów. W tym składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy czy uzyskiwania zezwoleń na pracę. W ich wyniku osoba legalnie przebywająca w Polsce będzie mieć prawo do podjęcia pracy. Prawidłowa obsługa tych procesów po stronie pracodawcy wymaga wiedzy i doświadczenia. Łatwo jest popełnić błędy w zawiłych procedurach administracyjnych.

Najpopularniejsze rodzaje dokumentów, na podstawie których cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Polsce, przedstawiamy poniżej. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo! Miłej lektury

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Jest to najprostsza procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemców – dlaczego? Zgłoszenia dokonujemy już po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. Nie ma również konieczności wcześniejszej weryfikacji, czy na rynku pracy jest potrzeba, by zatrudnić cudzoziemca na dedykowanym stanowisku. Ponadto zgłoszenia są darmowe, należy jednak pamiętać, że nie podlegają one korekcie. Nie ma możliwości zmiany wcześniej złożonego powiadomienia. Dlatego też, podczas składania powiadomienia, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Procedura ta dedykowana jest dla obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Nie dotyczy cudzoziemców reprezentujących inne Państwa. Jeszcze stosunkowo niedawno w tym gronie Państw była także Rosja.

Oświadczenie należy uzyskać jeszcze przed zatrudnieniem cudzoziemca. Procedura uzyskiwania nie jest długa W większości przypadków, decyzja wydawana jest w ciągu 7 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanych postępowań – 30 dni. Koszt administracyjny to 100 zł, a samo oświadczenie pozwala na zatrudnienie cudzoziemca nawet do dwóch lat.

Zezwolenie na pracę (typu A, B, C, D, E)

Na podstawie tych dokumentów możliwe jest zatrudnienie obywateli wszystkich państw świata.

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia należy zaplanować z wyprzedaniem, czas oczekiwania na wydanie decyzji, w zależności od urzędu wojewódzkiego, to 30 dni.

W przypadkach wymagających dodatkowej weryfikacji nawet do dwóch miesięcy. Koszt administracyjny to 100 zł, a długość zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę, może wynosić do 3 lat.

Zezwolenia na pracę sezonową (typu S)

O zezwolenie sezonowe mogą starać się tylko Ci pracodawcy, którzy prowadzą działalność sezonową. Podobnie, jak w przypadku klasycznych zezwoleń na pracę, na podstawie tego dokumentu pracodawca ma możliwość zatrudnienia obywateli wszystkich państw Świata. Koszt administracyjny to 30 zł jednak czas oczekiwania na wydanie decyzji jest krótszy niż w przypadku zezwoleń pozostałych typów i wynosi 7 dni roboczych, a w przypadkach skomplikowanych, maksymalnie 2 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jest to szczególna kategoria dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemca.

W ramach ujednoliconej procedury cudzoziemiec może zalegalizować zarówno swój pobyt, jak i pracę. Istotnym jest fakt, że następuje tutaj powiązanie zezwolenia z miejscem wykonywania pracy (na rzecz konkretnego pracodawcy).

W tym przypadku stroną postępowania o wydanie decyzji jest cudzoziemiec.

Decyzja pobytowa zawiera informacje o pracodawcy, dla którego cudzoziemiec pracuje. Uzyskanie tego dokumentu jest najbardziej czasochłonne — w zależności od urzędu wojewódzkiego rozpatrującego wniosek, procedura trwa średnio od 3 miesięcy nawet do roku.

Z posiadanych decyzji zezwalających na pracę wynikają także obowiązki informacyjne. Brak dopełnienia formalności podlega karze grzywny.

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Jak trudno uzyskać te wszystkie dokumenty?

Zalegalizowanie pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zrealizowania pewnych procedur. Jednak pierwszym wyzwaniem, przed jakim staje pracodawca, jest dobór odpowiedniej z nich.

Zawnioskowanie o dokumenty, wymaga znajomości tej procedury i zebrania odpowiednich załączników. Jeżeli powyższy temat jest Ci obcy, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców w Polsce. Nie wiesz, czy dopełniłeś wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemców? Zleć nam audyt spraw Twoich pracowników.

Specjalizujemy się w pomocy pracodawcom w procesie legalizacji pracy cudzoziemców. Nasz doświadczony zespół jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oferujemy profesjonalne doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz prowadzenie niezbędnych formalności. Zarówno tych do zalegalizowania pobytu, jak i uzyskania zezwolenia na pracę.

Z nami wszystkie dokumenty uzyskasz bez wysiłku.

Dlaczego trzeba zalegalizować pracę i pobyt cudzoziemca?

Pracodawca powinien pamiętać o zalegalizowaniu pracy cudzoziemca, gdyż:

 1. Zgodność z prawem pracy i pobytu. Zatrudnianie cudzoziemca bez legalnych zezwoleń lub dokumentów narusza polskie prawo imigracyjne i pracy. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, zakaz zatrudniania cudzoziemców lub nawet odpowiedzialność karna.
 2. Legalizacja pracy i pobytu umożliwia pracownikowi uzyskanie wymaganych dokumentów, które poświadczają jego legalne zatrudnienie w Polsce. Dla pracownika jest to również kwestia bezpieczeństwa, pozwala mu legalnie przebywać w kraju i korzystać z praw i świadczeń socjalnych i medycznych.
 3. Uniknięcie kontroli i sankcji. Polskie służby imigracyjne oraz inspekcje pracy przeprowadzają regularne kontrole w miejscach zatrudnienia. Mają one na celu sprawdzenie legalności zatrudnienia pracowników, w tym cudzoziemców. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązków związanych z legalizacją pracy, może to skutkować nałożeniem sankcji i utratą zaufania ze strony władz.
 4. Wizerunek firmy: Dbałość o legalność zatrudnienia cudzoziemców wpływa na wizerunek firmy jako pracodawcy, który przestrzega przepisów i troszczy się o swoich pracowników. Zgodność z prawem jest ważna dla budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i klientów.
 5. Konkurencyjność na rynku pracy: Legalne zatrudnienie cudzoziemców może być korzystne dla pracodawcy. Pozwala na pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej z różnych krajów. To z kolei może przyczynić się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku pracy.

Ważne jest, aby polski pracodawca zatrudniający cudzoziemców działał zgodnie z przepisami prawa i współpracował z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urząd wojewódzki, aby uzyskać wymagane zezwolenia na pracę i pobyt dla swoich pracowników spoza Polski.

Przed zatrudnieniem cudzoziemca, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami lub skorzystać z pomocy specjalistów, w celu uniknięcia potencjalnych problemów prawnych i administracyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Time2work- specjaliści w legalizacji pracy i pobytu

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców w Polsce musi pamiętać o zrealizowaniu obowiązków wynikających z zalegalizowania pracy i pobytu. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa stanowią specjalne procedury i wymogi, które muszą być spełnione, aby zagraniczny pracownik mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Skorzystanie z usług time2work pozwoli na pewne i sprawne zatrudnienie cudzoziemców, jednocześnie spełniając wszelkie wymogi prawne. Naszym celem jest wspieranie firm w pozyskiwaniu najlepszych talentów z całego świata oraz zapewnienie, że proces legalizacji pracy przebiegnie bez zakłóceń, a decyzja zostanie uzyskania w możliwie najszybszym czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Daria Nowakowska Tel. 502 084 236 Email: legalizacja@time2work.pl

X

  Zapytaj o ofertę

  treścią

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

  Zapisane oferty (0)
  X

  Aplikacja na:

  Dane kontaktowe

  imię*

  nazwisko*

  płeć

  telefon

  email

  prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

  Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

  Administrator danych osobowych
  O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

  Cele przetwarzania danych
  Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

  b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

  c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

  d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


  Okres przetwarzania danych
  W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
  W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
  W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


  Przekazywanie danych
  W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

  Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


  Wymóg podania danych
  Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


  Przysługuje Ci prawo
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania poprawienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
  dostęp do swoich danych,
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

  O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


  Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

  Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

  Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

  Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
  • wycofanie zgody,
  • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
  • żądanie poprawienia swoich danych,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Dziękujemy za Twoją zgodę!

  Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.