Legalizacja pracy cudzoziemca

+48 774 618 052 rekrutacja@time2work.pl Aplikuj teraz

Legalizacja pracy cudzoziemca

Usługi związane z uzyskaniem legalnej podstawy pracy i/lub pobytu cudzoziemca kierujemy do przedsiębiorców zamierzających zatrudnić lub zatrudniających obywateli Państw spoza Unii Europejskiej. Legalizacja pracy cudzoziemca to usługa dla Ciebie, jeżeli chcesz uniknąć skomplikowanych procedur administracyjnych, gdyż dzięki pełnomocnictwu zrealizujemy je za Ciebie.

Zrekrutowanie cudzoziemca to pierwszy z etapów zatrudnienia, drugim nie mniej ważnym jest legalizacja jego pracy. Od początku 2018 roku grzywna dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Prowadząc firmę powinieneś się skupić na jej działaniu, pozwól, że przez gąszcz administracyjnych formalności przeprowadzi nasz specjalista.

W czym możemy pomóc?

Jak szybko zalegalizować pracę?

Jeżeli goni Cię czas i chcesz zatrudnić pracownika w możliwie najkrótszym czasie proponujemy Ci uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Dzięki niemu już w ciągu 7 dni roboczych pracownik będzie mógł wykonywać dla Ciebie powierzone mu obowiązki. Nie w każdym przypadku jego uzyskanie jest możliwe, jednak warto zweryfikować czy w Twojej sytuacji, to rozwiązanie jest możliwe do zastosowania. Takie oświadczenie umożliwi pracownikowi pracę w Twojej firmie do 2 lat. Jednak jego największym atutem jest czas potrzebny na jego uzyskanie.


Pracodawco, dowiedz się więcej o legalizacji pracy cudzoziemca – pobierz bezpłatnie pdf zawierający odpowiedzi na 30 najczęściej zadawanych pytań.
Pobierz e-book

Jak długo może legalnie pracować cudzoziemiec?

Najdłuższy okres zatrudnienia jest możliwy w przypadku uzyskania zezwolenia na pracę lub jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę (Karta Pobytu). Ten dokument pozwoli Ci zatrudnić pracownika nawet przez 3 lata. Oczywiście każde zezwolenie może zostać przedłużone lub zastąpione nowym.

Jakie usługi proponuje time2work?

 • Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w tym także zgłoszenie podjęcia, niepodjęcia lub zakończenia pracy.
 • Uzyskanie zezwolenia na pracę.
 • Przygotowanie dokumentów i prowadzenie sprawy dotyczącej uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę (Karta Pobytu).
 • Konsultacja procesu legalizacji i pobytu Cudzoziemca (telefoniczna/mailowa)
Jeśli do uzyskania zezwolenia konieczne będzie uzyskanie tzw. „informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy” uzyskamy ją dla Ciebie bez dodatkowej opłaty.

Jak przebiega realizacja usługi?

 1. Zaczynamy od wstępnej analizy sytuacji pobytowej i pracowniczej pracownika, to etap poprzedzający podpisanie umowy. Dzięki niemu wiemy, jaką usługę możemy Ci zaproponować.
 2. Podpisujemy umowę oraz zlecenie na realizację usługi, na tym etapie możesz przekazać nam pełnomocnictwo do realizacji sprawy (nie jest to dodatkowo płatne).
 3. Przechodzimy do kompletowania dokumentów i podejmujemy działania zmierzające do uzyskania podstawy do legalnego pobytu i pracy Twojego pracownika.
 4. Wystawiamy fakturę VAT za usługę.
 5. Kontaktujemy się z urzędem i jeżeli zaistnieje taka potrzeba odpowiadamy na jego zapytania do momentu uzyskania dokumentu.

Cennik

Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w tym także zgłoszenie podjęcia, niepodjęcia lub zakończenia pracy cena: 200 zł/os. netto
Uzyskanie zezwolenia na pracę typ A cena: 550 zł/os. netto
Przygotowanie dokumentów i prowadzenie sprawy dotyczącej uzyskania zezwolenia na pobyt i pracę (Karta Pobytu) cena: 1100 zł/os. netto
Konsultacja procesu legalizacji i pobytu Cudzoziemca (telefoniczna/mailowa) cena: 200zł/godz. netto

Zapewniamy:

regulation

Dobór podstawy prawnej do Twoich potrzeb

Znamy specyfikę możliwości, jakie daje każda z form legalizacji zatrudnienia i pobytu, a także aktualne przepisy, dzięki temu dobierzemy tę, która będzie najbardziej odpowiednia do Twoich potrzeb.

Elastyczność współpracy

Zajmiemy się formalnościami, pomożemy Ci zebrać dokumenty, przygotujemy wnioski. Jeżeli zdecydujesz się na przekazanie nam pełnomocnictwa, będziemy Cię reprezentować. Formę współpracy i czas dostosujemy do Ciebie, tak by była najwygodniejsza dla Ciebie.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz, dodatkowo, wspieramy Klientów w realizacji zobowiązań, jakie nakłada na administratora RODO.

Spokój o legalność pobytu i pracy

Realizując usługę odpowiadamy za jej skuteczność, a tym samym za legalność zastosowanych rozwiązań. Ty możesz skupić się na swojej firmie i realizowaniu kolejnych zleceń.

Optymalizację kosztów zatrudnienia

Z nami oszczędzisz czas swój i czas swojego pracownika. Nasz specjalista sprawnie przygotuje dla Ciebie analizę sytuacji i zrealizuje formalności. A przecież nie na darmo mówi się „czas to pieniądz”.

glow

Przejrzystość

Za naszą pomoc płacisz po zrealizowaniu usługi – a więc po złożeniu dokumentów w urzędzie lub przekazaniu ich Tobie. Nie pobieramy zaliczek czy wynagrodzenia „z góry”.


Legalizacja pracy to usługa skierowana do przedsiębiorców zatrudniających pracowników spoza Unii Europejskiej nie korzystających z usługi leasingu pracowniczego time2work. Nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra kontaktuje się z urzędami codziennie legalizując pracę także naszych pracowników. Pozwól, że w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy, Ustawy o Cudzoziemcach oraz innych obowiązujących przepisów dot. cudzoziemców zrealizujemy proces legalizacji pracy za Ciebie.

Nie wiesz, jaki dokument powinieneś wybrać? Procedury administracyjne nie są Twoją mocną stroną? Skup się na swojej firmie, legalizacją pracy pracowników zajmiemy się my! Współpracujemy z urzędami wojewódzkimi i urzędami pracy w całej Polsce. Nasze działanie zaowocowało legalną pracą kilkuset cudzoziemców. Bądź pewien, że w stale zmieniających się przepisach administracyjnych dotyczących legalizacji zatrudnienia odnajdujemy się jak nikt inny!

Skontaktuj się z nami:

Jak wysokie są opłaty administracyjne związane z zatrudnieniem cudzoziemca?

– za oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – 100 zł (ponosi pracodawca)
– za zezwolenie na pracę typu A – 100 zł (ponosi pracodawca)
– za złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – 440 zł (ponosi cudzoziemiec)
– za pełnomocnictwo, pozwalające na reprezentowanie Klienta przed Urzędem – 17 zł

Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Od początku 2018 roku grzywna dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.
Nielegalnie zatrudniony pracownik może również otrzymać karę grzywny. Wobec cudzoziemców stosuje się dodatkowo zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia, a nawet zakaz ponownego wjazdu.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1543).

Jaka jest różnica między podstawą do pobytu a podstawą do pracy?

Bez dokumentu uprawniającego do pobytu kandydat nie może podjąć legalnej pracy, jednocześnie, jeżeli uzyskał podstawę legalnej pracy może starać się o wizę uprawniającą do pobytu. Podstawową różnicą jest więc uprawnienie, jakie daje konkretny dokument – w poniższej przedstawiamy dokumenty z podziałem na uprawnienia jakie ze sobą niosą.

Legalny pobyt umożliwiają:
– Paszport biometryczny
– Wiza wydana przez polskie organy
– Wiza wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen
– Stempel potwierdzający złożenie wniosku na zezwolenie na pobyt i pracę
– Karta pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt stały)

Legalną pracę umożliwiają:
– Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (procedura uproszczona dla obywateli niektórych państw)
– Sezonowe zezwolenie na pracę
– Zezwolenie na pobyt i pracę
– Aktualne zaświadczenie ze studiów
– Karta Polaka
– Zezwolenie na pobyt stały (nieokreślony)
– Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
– Zezwolenie na pracę typu A
– Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Ponadto, do legalnego pobytu na terenie Polski uprawnia status uchodźcy, ochrona czasowa, ochrona uzupełniająca, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany.

Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?

By móc zostać legalnie zatrudnionym cudzoziemiec powinien posiadać podstawę pobytu oraz podstawę do pracy (lub być zwolnionym z posiadania pozwolenia na pracę). Z uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają:
– studentów polskiej uczelni wyższej (studiów stacjonarnych),
– osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
– posiadaczy Karty Polaka (dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego),
– posiadaczy wiz humanitarnych,
– absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
– osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce,
-obywateli państwa członkowskiego UE lub państwa EOG.

Kiedy cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie na pracę?

Konieczność uzyskania zezwolenia na pracę zachodzi:
– gdy cudzoziemiec nie jest obywatelem jednego z 5 krajów, których dot. procedura uproszczona,
– gdy pracodawcy zależy na ciągłości za zatrudnienia nawet do 3- 5 lat.
Zezwolenia na pracę, które tracą ważność podczas stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemiologicznego ulegają automatycznemu przedłużeniu do 30 dnia po dniu odwołania stanu epidemii bądź zagrożenia epidemiologicznego.

Ile cudzoziemiec może pracować na oświadczeniu?

Od 29 stycznia 2022 r., obywatele 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogli zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w ciągu 24 miesięcy.
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. obejmowały wykreślenie z tej listy Rosji.
Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Czy obcokrajowiec może pracować na umowie zlecenie?

Cudzoziemiec posiadający prawo do legalnego pobytu oraz zatrudnienia w Polsce może podjąć zatrudnienie na dowolnej podstawie UoP, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Nie ma także ograniczeń czasowych – o ile zachowana jest ważność podstaw pobytowych oraz legalizujących pracę.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Jak otrzymać zezwolenie na pracę?

O tym jak uzyskać samodzielnie zezwolenie na pracę informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1611 Pamiętaj, jednak, że warto powierzyć realizację tej procedur naszym specjalistom, pomożemy skompletować Ci potrzebne dokumenty, sporządzimy wniosek i złożymy go w urzędzie dzięki czemu zyskasz pewność, ze całość procesy zostało przeprowadzona kompleksowo i profesjonalnie.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Kiedy praca cudzoziemca jest legalna?

Zamierzasz zatrudnić osobę, która nie jest obywatelem Państwa UE lub EOG? Nie ma ku temu przeciwwskazań, jednak są dodatkowe warunki, które należy spełnić, zadbaj więc o ty by Twój pracownik posiadał odpowiednie dokumenty pobytowe (na przykład wizę lub kartę pobytu) oraz jeżeli nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę to:

– uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite) albo
– uzyskaj dla niego zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub złóż oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
– dokumenty pobytowe (podstawa legalnego pobytu w Polsce) pozwalają mu na wykonywanie pracy o ile nie są to: wiza turystyczna lub inny dokument wykluczający podjęcie pracy
– pamiętaj, że warunki wykonywania prac oraz stanowisko, które zostały określone w zezwoleniu na pracę, oświadczeniu o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

Do weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawnione są głównie dwa podmioty:
-Państwowa Inspekcja Pracy (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawa)
– Straż Graniczna (ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w art. 10d)

Na jaki okres można zatrudnić cudzoziemca?

To zależy od podstawy na jakiej cudzoziemiec zostanie zatrudniony, czas ważności jest następujący:

– Oświadczenie o zatrudnieniu cudzoziemca dotyczące obywateli 5 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy pozwala na legalną pracę w czasie nie dłuższym niż 24 miesiące.
– Zezwolenia na pracę sezonową pozwala na legalną pracę w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy
– Zezwolenie na pracę – pozwoli na pracę przez czas nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Pobierz bezpłatny e-book

X

  Pracodawco, dowiedz się więcej o legalizacji pracy cudzoziemca – pobierz bezpłatnie pdf zawierający odpowiedzi na 30 najczęściej zadawanych pytań.

  Możesz także skorzystać z naszej pomocy – nasz specjalista bezpłatnie odpowie także na Twoje (jedno) pytanie związane z legalizacją.


  Jesteś zainteresowany naszymi usługami? – zaznacz poniższe pole, w ten sposób wyrazisz zgodę na: kontakt marketingowy dot. naszych usług.


  Dane, które nam podałeś time2work sp. z o.o. będzie przetwarzać zgodnie z klauzulą informacyjną.  Klauzula informacyjna
  Administratorem danych jest:

  time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole,

  REGON: 161 493 934 NIP: 754 306 81 41

  Zebrane w formularzu dane będą wykorzystane w celu – przesłania Ci pliku pdf zawierającego informacje dotyczące legalizacji pracy i/lub jednorazowego kontaktu telefonicznego – w trakcie którego, nasz specjalista odpowie bezpłatnie na jedno z Twoich pytań dotyczących legalnego zatrudnienia cudzoziemca.
  Możesz także wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych. Jeżeli zaznaczyłeś check box „Chcę otrzymywać informacje dot. usług time2work sp. z o.o. na podany wyżej e-mail/numer telefonu” będziesz otrzymywać od nas informacje dot. naszych usług dla biznesu.
  Zbieramy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę art. 6 ust. 1. lit. A Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych nie wypełniaj pola lub napisz na: dane.osobowe@time2work.pl.
  Dane zawarte w formularzu będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub zrealizowania celu jakim dane zebraliśmy.
  Twoje dane nie zostaną udostępnione innym firmom, jednak będą przetwarzane na naszą rzecz przez firmy informatyczne.
  Nie podanie nam danych uniemożliwi nam realizację celu, w którym są zbierane. Przez cały okres przetwarzania Twoich danych pamiętaj o przysługujących Ci prawach:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienie danych do innej firmy,
  • wycofania wyrażonej zgody.
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub prośby dot. ochrony danych osobowych skontaktuj się z naszym koordynatorem ODO pod adresem e-mail: dane.osobowe@time2work.pl

  X

   Zapytaj o ofertę

   treścią

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

   Zapisane oferty (0)
   X

   Aplikacja na:

   Dane kontaktowe

   imię*

   nazwisko*

   płeć

   telefon

   email

   prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

   Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

   Administrator danych osobowych
   O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

   Cele przetwarzania danych
   Twoje dane przetwarzane będą w celu:

   a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

   b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

   c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

   d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


   Okres przetwarzania danych
   W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
   W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
   W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
   W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


   Przekazywanie danych
   W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

   Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


   Wymóg podania danych
   Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


   Przysługuje Ci prawo
   • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   • żądania poprawienia swoich danych,
   • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
   • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
   Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

   Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
   dostęp do swoich danych,
   sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
   zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

   O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


   Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

   Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

   Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

   Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
   Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
   • wycofanie zgody,
   • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
   • żądanie poprawienia swoich danych,
   • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

   Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

   Dziękujemy za Twoją zgodę!

   Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

   Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
   sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
   zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.