Użyczenie pracownika

+48 774 618 052 rekrutacja@time2work.pl Aplikuj teraz

Rekrutując odczuwasz trudności powodowane przez brak specjalistów na rynku pracy, a może rekrutacje, które prowadzisz są mało skuteczne i trwają w nieskończoność?

Jeżeli znalezienie kadry o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu wydaje Ci się być niemożliwe to jesteś na właściwej stronie – użyczenie pracownika – to nasza propozycja dla Twojej firmy.

Użyczenie pracownika, zwane także leasingiem pracowniczym, to najwygodniejsze rozwiązanie dla pracodawcy. Agencja pracy tymczasowej nie tylko znajdzie pracownika odpowiadającego Twoim oczekiwaniom, ale także, zatrudni go i deleguje do pracy w Twojej firmie. W rezultacie, przejmiemy wszystkie formalności związane z zatrudnieniem, w tym także z legalizacją zatrudnienia, w przypadku cudzoziemców. Tak zatrudnieni pracownicy tymczasowi będą mogli pracować w Twojej firmie nawet przez okres 18 miesięcy.

Dla nas znalezienie dopasowanej do Twoich oczekiwań kadry jest więcej niż tylko możliwe! Zaproś naszego specjalistę na spotkanie. Omówimy Twoje potrzeby kadrowe, a w rezultacie zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie. Specjalizujemy się w poszukiwaniu pracowników wykwalifikowanych, jak i tych bez kwalifikacji zarówno z Polski, jak i Wschodu Europy: Ukrainy, Białorusi czy nawet Azji, przykładowo Filipin.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Zasady pracy tymczasowej reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z nią pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy wykonuje swoje obowiązki w zakładzie pracy pracodawcy użytkownika. Określana jako użyczenie pracownika czy leasing pracowniczy potocznie rozumiana jest także jako wynajem pracowników.

Na czym polega użyczenie pracownika?

Użyczenie pracownika to usługa, która odpowiada wprost na trudności wynikające z poszukiwania pracowników. W ocenie naszych klientów jest to najwygodniejsza forma zaspokojenia braków kadrowych. Dlaczego? Otóż to agencja pracy przejmuje większość obowiązków pracodawcy.

 • Jako agencja pracy przeprowadzamy proces rekrutacyjny – publikujemy ofertę pracy, prowadzimy rozmowy rekrutacyjne i selekcjonujemy kandydatów zgodnie z kwalifikacjami jakie wskazałeś jako te niezbędne na danym stanowisku pracy.
 • Z nami to Ty decydujesz, który z kandydatów spełnia Twoje oczekiwania, zatrudnieni pracownicy objęci są gwarancją – to oznacza, że jeżeli pracownik zrezygnuje z pracy dla Ciebie lub nie spełni Twoich oczekiwań, zastąpimy go.
 • Znalezienie pracownika nie powoduje jednak zakończenia przez nas realizacji usługi. Przez cały czas zatrudnienia formalności są po naszej stronie. Prowadzimy dokumentację osobową, realizujemy administracyjne zobowiązania wobec ZUS, naliczamy, a także wypłacamy wynagrodzenia.

Za usługę co miesiąc wystawiamy fakturę – uwzględniającą liczbę przepracowanych przez pracowników tymczasowych godzin. Płacisz więc wyłącznie za czas, w którym pracownicy realizowali swoje obowiązki.

Zapewniamy

Bezpieczeństwo danych osobowych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz, dodatkowo, wspieramy Klientów w realizacji zobowiązań, jakie nakłada na administratora RODO.

social-care

Opiekę koordynatorów

Pracownicy tymczasowi, mogą liczyć na naszą opiekę, a nasi klienci cieszą się kontaktem z jednym opiekunem, który reguluje kwestie obecności pracowników, udziela im pomocy związanej z opieką medyczną, czy codziennymi trudnościami.

Optymalizację kosztów

Z nami oszczędzisz czas, a także i zoptymalizujesz wydatki. W ramach użyczeni pracownika korzystasz z usług: rekrutera, biura kadrowego i specjalisty ds. legalizacji. Wszystko to w ramach comiesięcznego rozliczenia, którego wysokość będzie uzależniona od ilości przepracowanych godzin.

binder-file

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Od 2016 roku zatrudniamy pracowników tymczasowych działając, w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzimy dokumentację kadrową pracowników, naliczamy ich wynagrodzenia i wypłacamy je.

publisher

Realizację obowiązków wobec administracji

Zajmiemy się formalnościami, nie tylko związanymi z kwestiami kadrowymi i płacowymi, ale także z legalizacją pracy, jeżeli zdecydujesz się na poszukiwanie pracowników za granicą Polski.

glow

Przejrzyste formalności

Za naszą pomoc płacisz po każdym zakończonym miesiącu, płacisz wyłącznie za godziny, które zrekrutowani pracownicy przepracowali w Twojej firmy Nie pobieramy zaliczek czy wynagrodzenia „z góry”.

Skontaktuj się z nami

Jaka jest różnica między użyczeniem pracownika a outsourcingiem?

W ramach użyczenia pracownika to agencja pracy przejmuje większość obowiązków pracodawcy. Leasing pracownicy to relacja pomiędzy trzema stronami:
* agencją pracy tymczasowej,
* pracodawcą użytkownikiem,
* pracownikiem tymczasowy.

Relacje tę reguluje ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik, czyli nasz klient, nie ma obowiązków kadrowych zwią¬zanych z zatrudnieniem pracownika. Nie odpowiada więc za prowadzenie dokumentacji kadrowej czy zrealizowanie badań lekarskich, dodatkowo, także kwestie legalności zatrudnienia oraz naliczanie wynagrodzeń także spoczywają po stronie agencji pracy. Ważną cechą leasingu pracowniczego jest możliwość zatrudnienia pracownika wyłącznie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.
Oczywiście w ramach usługi użyczenia pracowników mieści się także znalezienie odpowiednich kandydatów i ich zrekrutowanie. Wynagrodzenie pracowników tymczasowych nie może być inne, niż to jakie otrzymują inni pracownicy wykonujący podobne zadania.
Outsourcing, z kolei to usługa polegająca na powierzeniu realizacji konkretnych czynności innej firmie, która dysponuje zespołem kompetentnych pracowników. Zlecić możesz przykładowo, pakowanie określonych produktów, oczywiście takie zlecenie wymaga precyzyjnego określenia warunków realizacji zlecenia. Firma, która będzie realizować dla Ciebie określone czynności określana jest często jako outsourcer, to właśnie on odpowiada za zbudowanie kompetentnego zespołu, który sprosta Twoim oczekiwaniom. Tutaj to outsourcer decyduje o wysokości wynagrodzenia jakie otrzymywał będzie pracownik – jest ono niezależne od wynagrodzenia innych pracowników klienta.
Nie jesteś pewien, która usługa będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia?
Na to pytanie nie możemy udzielić Ci odpowiedzi bez bliższego poznania Twojej działalności, oczekiwań i potrzeb. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Przekonaj się, że istnieje rozwiązanie, które skutecznie odpowie na trudności jakie stanęły przed Twoją firmą! Zadzwoń +48 602 155 006

Ile kosztuje wypożyczenie pracownika?

W przypadku użyczenia pracowników przygotowujemy indywidualną kalkulację dla każdego z naszych klientów. Koszt usługi uzależniony jest m. in.:
* wynagrodzenia pracownika – stawki godzinowej brutto
* marży – ustalonej jako % stawki godzinowej
* kosztów zakwaterowania, ubrań roboczych i kosztów dojazdu do pracy.
Wynagrodzenie dla agencji płatne jest w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Wynagrodzenia pracownicze wypłacane są do 15-stego każdego miesiąca. Użyczenie pracownika jest możliwe na maksymalny okres 18 miesięcy.

Kto ponosi odpowiedzialność za legalność pracy pracownika tymczasowego?

Odpowiedź jest prosta – agencja pracy, to właśnie agencja pracy jest jednostką, która będzie kontrolowana zarówno, pod względem realizacji zobowiązań kadrowych, jak i legalności pracy cudzoziemców.

Kto przeprowadza wstępne szkolenie BHP pracowników tymczasowych?

Szkolenie wstępne BHP realizowane jest przez naszą agencję, szkolenie to zawsze odbywa się w języku zrozumiałym dla pracowników.

Na jakie podstawie zatrudnieni są pracownicy tymczasowi?

Pracowników zatrudniamy w oparciu o umowy zlecenia, które zapewniają elastyczność współpracy każdej ze stron.

Kto odpowiada za zapewnienie zakwaterowania pracownikom tymczasowym?

Kwestia zakwaterowania jest ustalana z Klientem, zarówno pod względem jego finansowania, jak i poszukiwania odpowiednich miejsc zakwaterowania.

X

  Zapytaj o ofertę

  treścią

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

  Zapisane oferty (0)
  X

  Aplikacja na:

  Dane kontaktowe

  imię*

  nazwisko*

  płeć

  telefon

  email

  prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

  Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

  Administrator danych osobowych
  O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

  Cele przetwarzania danych
  Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

  b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

  c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

  d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


  Okres przetwarzania danych
  W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
  W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
  W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


  Przekazywanie danych
  W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

  Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


  Wymóg podania danych
  Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


  Przysługuje Ci prawo
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania poprawienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
  dostęp do swoich danych,
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

  O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


  Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

  Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

  Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

  Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
  • wycofanie zgody,
  • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
  • żądanie poprawienia swoich danych,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Dziękujemy za Twoją zgodę!

  Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.