Specjalista ds. administracji i rozliczeń

strona główna

Branża:

Biurowa

Miejsce:

Opole

Stawka godzinowa:

0.00 PLN

Szacowane miesięczne wynagrodzenie: 0.00PLN

Opis pracy:

Do naszej firmy time2work  poszukujemy osoby na stanowisko Specjalista ds. administracji i rozliczeń. W zakresie obowiązków takiej osoby jest:

 • Obsługa administracyjno-rachunkowa:
  – ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
  – nadzór nad obiegiem dokumentów  wewnętrznych,
  – ewidencja i nadzór nad sprzętem komputerowym,
  – zamawianie artykułów biurowych,
  – współpraca z biurem rachunkowym,
  – rozliczanie diet i delegacji,
  – tworzenie kont technicznych,
  – opracowywanie zwrotów za usługi,
  –  windykacje,
  – rozliczanie raportów fiskalnych,
 • Obsługa systemu wewnętrznego.
 • Współpraca z dostawcami i partnerami biznesowymi.
 • Raportowanie swoich działań do przełożonego.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu ekonomii, rachunkowości lub biznesu,
 • Doświadczenie w pracy o charakterze finansowo-księgowym,
 • Wiedza z zakresu rachunkowości i dokumentacji księgowo-finansowej,
 • Wiedza z zakresu kadr i płac (będzie dodatkowym atutem),
 • Znajomość obsługi pakietu Office,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie min. B1 (preferowana),
 • Odpowiedzialność,
 • Skrupulatność i dokładność,
 • Zaangażowanie i samodzielność,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • Bezpieczeństwo pracy  w firmie nastawionej na rozwój i współpracę międzynarodową (umowa o pracę),
 • Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych w zakresie rachunkowości i finansów,
 • Rozwój kompetencji miękkich poprzez system wewnętrznych szkoleń głównie z wykorzystaniem metodologii Insights Discovery™,
 • Dobrą atmosferę pracy w zespole nastawionym na współpracę i wsparcie,
 • Kompleksowe wdrożenie na stanowisko pracy,
 • Pracę w  zespole specjalistów,
 • Firmowe imprezy integracyjne i pakiet benefitów pozapłacowych,
 • Dofinansowanie do kart multisport, kursów językowych,
 • Jasny podział zadań i obowiązków (karta opisu stanowiska pracy) oraz system wypracowanych procedur i standardów,
 • Motywację i rozwój zawodowy pracownika przy zastosowaniu wewnętrznego systemu rozmów rozwojowych i ścieżki awansu,
 • Wynagrodzenie zgodne z wewnętrznym systemem wynagradzania i premiowania oraz ścieżką awansu.
https://www.sky2.timetax.pl/files/operator/photo/145/thumb_570x350_19660bf84b0d17c9cec7ec58aaea2c0d.JPG

Rekruter:

Dorota Jaworska

Zdalna rekrutacja

Zwrot podatku

Legalne zatrudnienie

Wsparcie pracowników

Bezpieczny transport

Bezpośrednie zatrudnienie

banner
X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię

nazwisko

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Chcę brać udział w rekrutacjach, które time2work będzie prowadził w przyszłości, dlatego też wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego CV przez okres 1 roku od dnia wpływu lub do momentu wycofania tej zgody.

Za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo odpowiadają Wspoładministratorzy: I: time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 oraz II: Start2Work z siedzibą Zuiderkade 6g, 8301AR Emmeloord (Holandia) KVK.NR: 67428231 BTW.NR: 856984747B01. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób poszukujących pracy. Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, dlatego też mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy i firmom, realizującym usługi biurowe i informatyczne. Dane, które są dla nas niezbędne byśmy mogli Cię rekrutować przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu -art.6 ust.1 lit. F. -art. 221§1 ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub Twojej zgody: art.6 ust.1 lit. A – jeżeli przekazujesz nam w swoim CV dodatkowe informacje o sobie traktujemy to jako zgodę na ich przetwarzanie. (Czas przetwarzania i Twoje prawa...)

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych telefonicznie.

Dziękujemy za Twoją zgodę! Zapoznaj się z treścią informacji dot. Twoich danych osobowych

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.