Podsumowanie działań HR 2018 w time2work

05

Styczeń

Na naszym blogu sporo było już o naszej pracy, dzisiejszy wpis korzystając z atmosfery podsumowań poświęcimy na podsumowanie działań HR jakie zostały podjęte w time2work oraz ich znaczeniu nie tylko dla nas jako pracodawcy ale i dla naszych pracowników. Jako agencja rekrutacyjna, znamy potrzeby i oczekiwania kandydatów do pracy i staramy się na nie odpowiadać w stosunku do naszego personelu.

Jak nasz HR Business Partner podsumuje działania HR w time2work?

Pełniąc funkcję HR Business Partnera w time2work sp. z o.o. wykorzystuję swoje kompetencje oraz bieżące informacje i obserwacje z rynku do tworzenia w firmie warunków pracy pozwalających pracownikom na rozwój zawodowy i osobisty, czuć się w firmie docenianym i zmotywowanym, mieć jasno określone zadania i oczekiwania ze strony przełożonych, oraz skuteczny przepływ informacji.

Z perspektywy niespełna 2 lat, to co wprowadziliśmy do organizacji to m.in.:

  • karty opisów stanowisk pracy,
  • system motywacyjny, w tym benefity pozapłacowe,
  • system premiowania,
  • system rozmów rozwojowych,
  • procedury: komunikacji, zatrudnienia pracownika, zakończenia pracy, obiegu dokumentów, rekrutacji, sprzedaży,
  • efektywną komunikację poprzez zastosowanie metodologii Insights Discovery™ do pracy zawodowej oraz narzędzia komunikacji (np. biuletyn firmowy, komunikator, cykliczne spotkania),
  • ścieżkę awansów,
  • system rozwoju zawodowego (szkolenia wewnętrzne w tym językowe, zewnętrzne, doradztwo, coaching).

Dorota Jaworska – HR Business Partner, coach ACC ICF,
certyfikowany trener biznesu, akredytowany konsultant Insights Discovery™

Plany na nadchodzący rok

Rok 2019 to rok poświęcony na kolejne działania HR-owe, które będą wynikać ze strategii naszej firmy. Długofalowe planowanie działań związanych z zasobami ludzkimi firmy jest niezwykle ważne. Dzięki niemu możliwe jest systematyczne wdrażanie potrzebnych zmian, testowanie ich wpływu na działanie firmy, a także sposobu w jaki odbierane są przez nasz personel.

W końcu to głównie dla naszych pracowników podejmujemy działania z grupy HR, sensem tych działań jest podniesienie poziomu satysfakcji jaką odczuwają nasi pracownicy. Pozytywny wpływ wprowadzonych zmian, mimo krótkiego okresu, jest już zauważalny – poprawie uległa komunikacja w firmie, zmniejszył się szum komunikacyjny, a w relacjach pomiędzy pracownikami wręcz wyeliminowano sytuacje negatywne. Uporządkowanie procedur spowodowało zwiększenie przejrzystości procesów zachodzących w naszej firmie. Ma to bezpośredni wpływ na działanie firmy – zmniejszeniu uległa rotacja pracowników – tym samym także poprawiono, poziom kompetencji naszych pracowników. Dzięki temu wzrósł poziom jakości realizowanych przez nas usług – zarówno tych oferowanych klientom biznesowym jak i osobom poszukującym pracy. Zdecydowanie dostrzegamy potrzebę kontynuowania rozpoczętych już projektów, jak i rozpoczynania nowych.

Szczególnie bardzo cieszymy się z faktu, że wykorzystując narzędzia HR sprawdzamy na ile skuteczne są usługi, które oferujemy naszym Klientom.

 

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię

nazwisko

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Chcę brać udział w rekrutacjach, które time2work będzie prowadził w przyszłości, dlatego też wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego CV przez okres 1 roku od dnia wpływu lub do momentu wycofania tej zgody.

Za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo odpowiadają Wspoładministratorzy: I: time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 oraz II: Start2Work z siedzibą Zuiderkade 6g, 8301AR Emmeloord (Holandia) KVK.NR: 67428231 BTW.NR: 856984747B01. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób poszukujących pracy. Twoje dane przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji, dlatego też mogą zostać przekazane potencjalnemu pracodawcy i firmom, realizującym usługi biurowe i informatyczne. Dane, które są dla nas niezbędne byśmy mogli Cię rekrutować przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu -art.6 ust.1 lit. F. -art. 221§1 ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. lub Twojej zgody: art.6 ust.1 lit. A – jeżeli przekazujesz nam w swoim CV dodatkowe informacje o sobie traktujemy to jako zgodę na ich przetwarzanie. (Czas przetwarzania i Twoje prawa...)

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez e-mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych przez time2work i TimeTax oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych telefonicznie.

Dziękujemy za Twoją zgodę! Zapoznaj się z treścią informacji dot. Twoich danych osobowych

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.