Praca zdalna w oczach pracodawcy i pracownika

26

Marzec

O czym powinniśmy wiedzieć jako pracownicy wykonując pracę zdalnie a jakimi kompetencjami powinien się wyróżniać nasz pracodawca czy przełożony? O tym piszę w tym artykule z nadzieją przydatności dla Was czytelników.

Według ostatnich badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Stanford w Stanach Zjednoczonych wynika, że wydajność pracy zdalnej jest o 13% większa aniżeli pracy w biurze.

Oczami pracownika, czyli jak efektywnie pracować zdalnie z domu? Poznaj 5 wskazówek!

Po pierwsze (1), potraktuj pracę zdalną tak samo jakbyś pracował/a w biurze, czyli wstawaj o tej samej porze, wykonuj te same czynności w ciągu dnia o tych samych porach, np. spożywanie posiłków, robienie sobie przerw między zadaniami, ustalanie priorytetów itp. Nie choć w piżamie, zrób makijaż, uczesz włosy czyli zadbaj o swój wygląd zewnętrzny i higienę tak samo jakbyś pracował z ludźmi face to face.

Po drugie (2), stwórz takie miejsce do pracy zdalnej, aby zapewnić sobie dostęp do komputera, telefonu, czy innych narzędzi pracy umożliwiających Tobie komfort rozmów, tak aby nikt i nic nie zakłócało Twojej pracy. Dodatkowo poinformuj swoich współlokatorów o godzinach Twojej pracy i Twojej dostępności. Nie ma nic bardziej zaskakującego kiedy Twoje dziecko zwróci się do Ciebie nagle z takim tekstem „mama/tata kupa”, w trakcie na przykład rozmowy z klientem. Po prostu ustal grafik dla najbliższych kontaktu z Tobą.

Po trzecie (3), bądź w stałym kontakcie ze współpracownikami czy osobami, z którymi masz do realizacji wspólne zadanie/a. Rób plan dnia, sprawdzaj jego realizację, trzymaj się tego planu biorąc pod uwagę zależności i powiązania z pracą swoich kolegów i koleżanek. Pamiętaj, nie pracujesz sam pomimo, że robisz to z domu. Nadal to jest praca zespołowa, gdzie liczy się współpraca i komunikacja.

Po czwarte (4), dbaj o relacje ze swoimi współpracownikami i przełożonym, aby utrzymać motywację w związku z faktem izolacji od zespołu. To mogą być ustalone pory picia kawy, czy przesyłanie śmiesznych filmików, zdjęć poprzez np. grupę na WhatsApp. Innym przykładem jest pokazanie aktywności swoich pupili czy ulubionych rzeczy/miejsc w swoim mieszkaniu/domu. Można wtedy zrobić rundkę z kamerą laptopa czy telefonu lub zrobić zdjęcie i przesłać na grupę.

Po piąte (5), doceniaj wyniki swojej pracy, aby utrzymać motywację własną. Na koniec podsumuj swoją pracę, co zrobiłeś, jakie są tego rezultaty dla klienta, firmy, zespołu. Które zadania zrealizowałeś, z czego jesteś zadowolony/a, jakie cele osiągnąłeś/aś. Myśl tylko i wyłącznie pozytywnie. Dostrzeż też pozytywne strony pracy zdalnej w postaci nabycia dodatkowych umiejętności, poznania nowych narzędzi technologii IT czy po prostu sprawdzenia się w radzeniu sobie ze zmianą, czyli nową rzeczywistością wykonywania pracy.

Oczami pracodawcy, czyli jakie kompetencje są niezbędne w pracy zdalnej z zespołem?

Najpierw wyjdźmy od tego co czują pracownicy w sytuacji kiedy wymagana jest praca zdalna. Przykładem takiej sytuacji może być to co się aktualnie dzieje na świecie – zagrożenie epidemiologiczne koronawirusem.  Pracownikom towarzyszą takie myśli i emocje jak: zagubienie, obawa czy dadzą radę pracować inaczej, martwią się o swoją przyszłość, sytuację ekonomiczną pracodawcy, o zdrowie swoje i bliskich. To przekłada się na wyzwania zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Są nimi:

 1. Izolacja, czyli brak kontaktu z pracownikami i współpracownikami.
 2. Fragmentacja, czyli brak celów, rozmyte role i zakresy odpowiedzialności, trudności w weryfikacji wyników pracy.
 3. Dezorientacja, czyli co się w tej chwili dzieje, na jakim etapie jesteśmy, co jest ważne?

Aby pomóc liderom, menadżerom, pracodawcom, osobom odpowiedzialnym za pracę ludzi, warto skoncentrować się na 2 obszarach: zadaniach i relacjach, które można zrealizować wykorzystując kompetencje Push&Pull.

 

 

 

 

 

 

KOMPETENCJE PUSH

1. Integralność:
• Działaj zgodnie z wartościami i oczekiwaniami, które chcesz promować w zespole
• Nie bój się powiedzieć nie, jeśli sytuacja tego wymaga. Chodzi tu o dbanie o zespół przez lidera/menadżera, jego możliwości i potencjał, czyli reprezentowanie zespołu przed pracodawcą

2. Nastawienie na cel:
• Rezultaty – omów się z pracownikiem na rezultaty działania czyli co wypracuje. Zrób to indywidualnie z każdym pracownikiem. Możesz to robić raz na tydzień czy raz na 2 tygodnie, w zależności od ustaleń.
• Organizacja prac – określ jak będzie przebiegała praca pomiędzy pracownikami. Ustal kto za co będzie odpowiedzialny. Możesz do tego użyć strukturę organizacyjną lub narzędzia np. formuła RACI. Ustal wspólny cel, dla całego zespołu. Poinformuj o oczekiwaniach Zarządu oraz o roli zespołu, czyli powiąż cel zespołowy z celami organizacji. Wyznacz mierzalne rezultaty pracy zespołowej.
• Raportowanie – określ w jaki sposób zmierzysz czyli dowiesz się o wynikach pracy Twoich członków zespołu.

3. Komunikatywność:
• Precyzyjna komunikacja – ustal jak się będziecie komunikować, za pomocą jakich narzędzi, z jaką częstotliwością. Stosuj parafrazę. Na bieżąco informuj co się dzieje w organizacji, z celami i zadaniami zespołu, ich stopniem realizacji. Ustal w jaki sposób będziecie współdzielić dokumenty, informować o swojej dostępności. Ustal jednolity sposób tytułowania e-maili, kogo dajemy do CC (do wiadomości). Ustal z jakich programów najlepiej korzystać do pracy zdalnej itp.
• Dziel się dobrymi i złymi informacjami – rób to też na bieżąco.
• Publikuj informacje i decyzje, tak aby każdy miał do nich dostęp w odpowiednim czasie – uwzględniaj wszystkich w komunikacji, niektóre informacje po prostu opublikuj i przekaż do wszystkich.

KOMPETENCJE PULL

1. Elastyczność:
• Bądź otwarty na różne sposoby osiągania celu – zaufaj
• Rozwijaj swoje kompetencje – dziel się wiedzą i ucz się od innych
• Ucz się na błędach – nie bój się przyznać, że coś nie poszło lub nie zostało zrealizowane

2. Angażowanie innych:
• Tworzenie otwartości i wzmacnianie relacji – stwarzaj poczucie spójności każdego pracownika z zespołem w postaci luźnej rozmowy przed rozmową online w zespole, np. zapytaj „jak się dzisiaj masz?”, „z czym przychodzisz dzisiaj?”. Daj przestrzeń pracownikowi do „zalogowania” się w zespole na początku rozmowy online. Stwórz możliwość do wzajemnych interakcji wśród pracowników, np. ustalona godzina na picie kawy, filmowanie swoich ulubionych przedmiotów w domu lub robienie zdjęcia danej rzeczy i zespół odgaduje do kogo on należy lub po prostu pracownicy wymyślają gry i zabawy
• „Głupotki” – dzielenie się śmiesznymi zdjęciami, wydarzeniami, czymś co wprowadza dobry humor w zespole
• Sukcesy – daj możliwość pracownikom dzielenia się sukcesami na forum
• Nagradzanie – ustal jasne zasady nagradzania pracowników

3. Well-being – stwórz pracownikom przestrzeń do wyrażania zdania i emocji zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych, np. w postaci specjalnych, osobnych spotkań online mających na celu luźne rozmowy o tym jak się czujesz czy może czegoś potrzebujesz itp. Możesz też zaprosić pracowników do wypełnienia ankiety dającej informację zwrotną na ile sami oceniają wspólną pracę zdalną. Najlepiej by było, aby pracownicy stworzyli taka ankietę i potem na forum online omawiamy ich wyniki.

Jak widzicie jest sporo ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę w pracy zdalnej, zarówno ze strony pracowników, jak i przełożonych czy przedsiębiorców.

Zapraszam do praktykowania!

Dorota Jaworska, HRBP time2work i timetax, Coach ACC ICF, Akredytowany Konsultant Insights Discovery™, Certyfikowany Trener Biznesu. W time2work odpowiada za rekrutacje na stanowiska biurowe i wyższego szczebla, szkolenia, doradztwo i coaching wewnątrz organizacji jak i dla klientów zewnętrznych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie doświadczeń, dobrych praktyk oraz webinarium „Lider wirtualnego zespołu – kluczowe kompetencje” prowadzonego przez firmę ETTA Leadership & Culture.

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Zapisane oferty (0)
X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię*

nazwisko*

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

Administrator danych osobowych
O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

Cele przetwarzania danych
Twoje dane przetwarzane będą w celu:

a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


Okres przetwarzania danych
W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


Przekazywanie danych
W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


Wymóg podania danych
Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


Przysługuje Ci prawo
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania poprawienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
 • wycofanie zgody,
 • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 • żądanie poprawienia swoich danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Dziękujemy za Twoją zgodę!

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.