Polityka

prywatności

Dane osobowe

W trosce o Twój spokój i bezpieczeństwo, chcielibyśmy wyjaśnić Ci pewne kwestie związane z ochroną danych osobowych. Zgłaszając się do naszej firmy jako kandydat lub klient podajesz nam pewne dane na swój temat, po to byśmy mogli się z Tobą kontaktować, przesłać Ci ofertę lub Cię rekrutować. Określone dane są nam niezbędne byśmy mogli zrealizować cel, który stawiasz przed nami kontaktują się z naszą agencją, jeżeli nie podasz nam danych o które prosimy nie zrealizujemy określonych działań.

W ramach naszej polityki ochrony danych osobowych gwarantujemy, że  podawane nam dane będą przetwarzane z  zachowaniem troski o ich bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administrator to jednostka odpowiadająca za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo. Administratorem danych jest:

time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Wyrażając zgodę na marketing Twoje dane w określonych w treści zgody warunkach będą współadministrowane także przez firmę TimeTax Polska sp. z o.o. sp. K.  ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377.

W innych przypadkach nie udostępniamy danych podmiotom innym niż te, które wskażemy w dalszej części tej polityki. Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych: Marcin Wowk, e-mail na: iod.time2work@grupaformat.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 1. W celu selekcji i rekrutacji kandydatów prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przetwarzamy:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 2. w celu selekcji i rekrutacji kandydatów, w ramach własnych ofert pracy time2work (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych, przetwarzamy:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 3. w celu zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), pełny zakres przetwarzanych danych kandydat poznaje w momencie zatrudnienia,
 4. w celu wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy dane niezbędne do identyfikacji oraz komunikacji z podmiotem danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,o tym jakie dane posiadaliśmy opis czynności przetwarzania
 5. w celu przesyłania treści marketingowych związanych z ofertami pracy i rozliczeniem podatku dochodowego -jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody ( zgoda wyrażona zostaje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox w formularzu zgłoszeniowym).
 6. w celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia poprzez monitoring zewnętrzny naszej siedziby (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy:

  • Twój wizerunek
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz oceny ich pracy poprzez: rejestrowanie połączeń telefonicznych (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz sprzeciwić się rejestrowaniu połączenia przerywając je, przetwarzamy:

  • dane zawarte w nagraniu
  • numer telefonu z którego wykonane zostało połączenie.
 8. w celu przedstawienia oferty handlowej lub oferty pracy, w ramach pozostawionego zapytania w formularzach, mediach społecznościowych czy poprzez inny środek komunikowania. (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dążenie do zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy:

  • adres e-mail/numer telefonu
  • imię, nazwisko, nazwa firmy,
  • inne dane zawarte w treści zapytania

Podanie przez Państwa danych w każdym z powyższych przypadków jest dobrowolne, jednak jeżeli nie przekażą nam ich Państwo, realizacja wybranego celu, nie będzie możliwa.

 Jak wyrażasz zgodę?

Zgoda by była ważna musi być przede wszystkim świadoma, jasno przekazana oraz dobrowolna. Jako Twoją zgodę odbieramy:

 • przesłanie aplikacji lub nam CV zawierającego dane
 • zgodę wyrażoną telefonicznie podczas rozmowy z rekruterem,
 • sam fakt podania danych naszemu rekruterowi.

Dlatego też nie wymagamy zawarcia w CV klauzuli- wyrażam zgodę ….

Ze swojej strony umożliwiamy Ci wycofanie zgody w dowolnym momencie – prosimy tylko o wiadomość mailową: (dane.osobowe@time2work.pl) lub przekazanie tej informacji naszemu rekruterowi.

Okres przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
 • W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy, obowiązków prawa i realizacji roszczeń wynikających z umowy
 • W przypadku d), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 • W przypadku e) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku f) i g), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni, a po jego upływie usunięte, jeżeli nie zaistnieje potrzeba przedłużenia okresu przetwarzania w celu dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku h) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji lub powstania nowego celu, jak np. realizacja umowy.

Komu przekazujemy dane?

Dane, które przetwarzamy powierzamy wyłącznie sprawdzonym partnerom są to firmy realizujące usługi biurowe i informatyczne, na naszą rzecz.

Dodatkowo, jeżeli Cię rekrutujemy to przekazane nam przez Ciebie dane może otrzymać Twój potencjalny pracodawca – oczywiście tylko i wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody (najczęściej wyrażona podczas kontaktu telefonicznego).

Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa możemy udostępnić dane służbom takim jak: Straż Graniczna, Policja itp.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

Twoje prawa

Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienie danych do innej firmy,
 • wycofania wyrażonej zgody.

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

time2work sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@time2work.pl

Dane użytkowników strony www

Pliki cookies

Administrowanie serwisem WWW wymaga od nas zbierania informacji dotyczących zapytań HTTP, które kierowane są do naszego serwera. Informacje te zbierane są wyłącznie w celu administrowania serwisem. Dlatego też nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkowników strony time2work. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do podmiotu trzeciego.

> Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystanie Państwa danych na rzecz poprawy jakości działania strony WWW prosimy o przejścia do cofnięcie zgody na zapisywanie plików cookie oraz zaprzestanie korzystania z naszej strony www. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

 • Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

 • Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

 • Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Strona time2work.com.pl wykorzystuje wskazany poniżej system analityczno-reklamowy. W celu poprawy jakości technicznej, dostosowania stron do Państwa potrzeb oraz prowadzenia statystyki strony WWW wykorzystujemy narzędzia analityczne firmy Google.

Aby Państwa dane nie były przetwarzane w systemach Google prosimy o przejście do narzędzia Google i wybrania interesującej Państwa opcji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

www.time2work.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.).
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),

takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie z pixela facebooka, gromadzi on pięć rodzajów danych:

 1. Nagłówki HTTP– wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej
 2. Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka
 3. Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku
 4. Wartości opcjonalne – deweloperzy oraz marketerzy mogą zdecydować się na wysyłanie dodatkowych informacji na temat danej wizyty przez zastosowanie niestandardowych zdarzeń zmiany danych. Do niestandardowych zdarzeń zmiany danych można na przykład zaliczyć wartość konwersji czy typ strony.
 5. Nazwy pól formularzy– zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.

Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie nam dostosowania reklam na portalu społecznościowym FB do twoich oczekiwań.