Wynajem Pracowników

Nie zatrudniaj! Wynajmij pracownika

Rekrutując odczuwasz trudności powodowane przez brak specjalistów na rynku pracy, a może rekrutacje, które prowadzisz są mało skuteczne i trwają w nieskończoność?

Jeżeli znalezienie kadry o odpowiednich kompetencjach i doświadczeniu wydaje Ci się być niemożliwe to jesteś na właściwej stronie – użyczenie pracownika – to nasza propozycja dla Twojej firmy.

Użyczenie pracownika, zwane także leasingiem pracowniczym, to najwygodniejsze rozwiązanie dla pracodawcy. Agencja pracy tymczasowej nie tylko znajdzie pracownika odpowiadającego Twoim oczekiwaniom, ale także, zatrudni go i deleguje do pracy w Twojej firmie. W rezultacie, przejmiemy wszystkie formalności związane z zatrudnieniem, w tym także z legalizacją zatrudnienia, w przypadku cudzoziemców. Tak zatrudnieni pracownicy tymczasowi będą mogli pracować w Twojej firmie nawet przez okres 18 miesięcy.

Dla nas znalezienie dopasowanej do Twoich oczekiwań kadry jest więcej niż tylko możliwe! Zaproś naszego specjalistę na spotkanie. Omówimy Twoje potrzeby kadrowe, a w rezultacie zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie. Specjalizujemy się w poszukiwaniu pracowników wykwalifikowanych, jak i tych bez kwalifikacji zarówno z Polski, jak i Wschodu Europy: Ukrainy, Białorusi czy nawet Azji, przykładowo Filipin.

Jak działa agencja pracy tymczasowej?

Zasady pracy tymczasowej reguluje ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z nią pracownik tymczasowy zatrudniony przez agencję pracy wykonuje swoje obowiązki w zakładzie pracy pracodawcy użytkownika. Określana jako użyczenie pracownika czy leasing pracowniczy potocznie rozumiana jest także jako wynajem pracowników.

Na czym polega użyczenie pracownika?

Wynajem pracownika to usługa, która odpowiada wprost na trudności wynikające z poszukiwania pracowników. W ocenie naszych klientów jest to najwygodniejsza forma zaspokojenia braków kadrowych. Dlaczego? Otóż to agencja pracy przejmuje większość obowiązków pracodawcy.

  • Jako agencja pracy przeprowadzamy proces rekrutacyjny – publikujemy ofertę pracy, prowadzimy rozmowy rekrutacyjne i selekcjonujemy kandydatów zgodnie z kwalifikacjami jakie wskazałeś jako te niezbędne na danym stanowisku pracy.
  • Z nami to Ty decydujesz, który z kandydatów spełnia Twoje oczekiwania, zatrudnieni pracownicy objęci są gwarancją – to oznacza, że jeżeli pracownik zrezygnuje z pracy dla Ciebie lub nie spełni Twoich oczekiwań, zastąpimy go.
  • Znalezienie pracownika nie powoduje jednak zakończenia przez nas realizacji usługi. Przez cały czas zatrudnienia formalności są po naszej stronie. Prowadzimy dokumentację osobową, realizujemy administracyjne zobowiązania wobec ZUS, naliczamy, a także wypłacamy wynagrodzenia.

Za usługę co miesiąc wystawiamy fakturę – uwzględniającą liczbę przepracowanych przez pracowników tymczasowych godzin. Płacisz więc wyłącznie za czas, w którym pracownicy realizowali swoje obowiązki.

Jeżeli preferujesz jednorazową płatność za zrekrutowanie pracownika sprawdź warunki realizacji usługi:

Zapewniamy

Bezpieczeństwo danych osobowych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz, dodatkowo, wspieramy Klientów w realizacji zobowiązań, jakie nakłada na administratora RODO.

Opiekę koordynatorów

Pracownicy tymczasowi, mogą liczyć na naszą opiekę, a nasi klienci cieszą się kontaktem z jednym opiekunem, który reguluje kwestie obecności pracowników, udziela im pomocy związanej z opieką medyczną, czy codziennymi trudnościami.

Optymalizację kosztów

Z nami oszczędzisz czas, a także i zoptymalizujesz wydatki. W ramach użyczeni pracownika korzystasz z usług: rekrutera, biura kadrowego i specjalisty ds. legalizacji. Wszystko to w ramach comiesięcznego rozliczenia, którego wysokość będzie uzależniona od ilości przepracowanych godzin.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Od 2016 roku zatrudniamy pracowników tymczasowych działając, w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzimy dokumentację kadrową pracowników, naliczamy ich wynagrodzenia i wypłacamy je.

Realizację obowiązków wobec administracji

Zajmiemy się formalnościami, nie tylko związanymi z kwestiami kadrowymi i płacowymi, ale także z legalizacją pracy, jeżeli zdecydujesz się na poszukiwanie pracowników za granicą Polski.

Przejrzyste formalności

Za naszą pomoc płacisz po każdym zakończonym miesiącu, płacisz wyłącznie za godziny, które zrekrutowani pracownicy przepracowali w Twojej firmy Nie pobieramy zaliczek czy wynagrodzenia „z góry”.

Skontaktuj się z nami

infolinia

Jaka jest różnica między użyczeniem pracownika a outsourcingiem?
W ramach użyczenia pracownika to agencja pracy przejmuje większość obowiązków pracodawcy. Leasing pracownicy to relacja pomiędzy trzema stronami:

  • agencją pracy tymczasowej,
  • pracodawcą użytkownikiem,
  • pracownikiem tymczasowy.

Relacje tę reguluje ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. W przypadku pracy tymczasowej pracodawca użytkownik, czyli nasz klient, nie ma obowiązków kadrowych związanych z zatrudnieniem pracownika. Nie odpowiada więc za prowadzenie dokumentacji kadrowej czy zrealizowanie badań lekarskich, dodatkowo, także kwestie legalności zatrudnienia oraz naliczanie wynagrodzeń także spoczywają po stronie agencji pracy. Ważną cechą leasingu pracowniczego jest możliwość zatrudnienia pracownika wyłącznie przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy.
Oczywiście w ramach usługi użyczenia pracowników mieści się także znalezienie odpowiednich kandydatów i ich zrekrutowanie. Wynagrodzenie pracowników tymczasowych nie może być inne, niż to jakie otrzymują inni pracownicy wykonujący podobne zadania.
Outsourcing, z kolei to usługa polegająca na powierzeniu realizacji konkretnych czynności innej firmie, która dysponuje zespołem kompetentnych pracowników. Zlecić możesz przykładowo, pakowanie określonych produktów, oczywiście takie zlecenie wymaga precyzyjnego określenia warunków realizacji zlecenia. Firma, która będzie realizować dla Ciebie określone czynności określana jest często jako outsourcer, to właśnie on odpowiada za zbudowanie kompetentnego zespołu, który sprosta Twoim oczekiwaniom. Tutaj to outsourcer decyduje o wysokości wynagrodzenia jakie otrzymywał będzie pracownik – jest ono niezależne od wynagrodzenia innych pracowników klienta.
Nie jesteś pewien, która usługa będzie dla Ciebie bardziej odpowiednia?
Na to pytanie nie możemy udzielić Ci odpowiedzi bez bliższego poznania Twojej działalności, oczekiwań i potrzeb. Skontaktuj się z nami i skorzystaj z wiedzy naszych specjalistów. Przekonaj się, że istnieje rozwiązanie, które skutecznie odpowie na trudności jakie stanęły przed Twoją firmą! Zadzwoń +48 602 155 006

Ile kosztuje wypożyczenie pracownika?
W przypadku użyczenia pracowników przygotowujemy indywidualną kalkulację dla każdego z naszych klientów. Koszt usługi uzależniony jest m. in.:

  • wynagrodzenia pracownika – stawki godzinowej brutto
  • marży – ustalonej jako % stawki godzinowej
  • kosztów zakwaterowania, ubrań roboczych i kosztów dojazdu do pracy.

Wynagrodzenie dla agencji płatne jest w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. Wynagrodzenia pracownicze wypłacane są do 15-stego każdego miesiąca. Użyczenie pracownika jest możliwe na maksymalny okres 18 miesięcy.

Kto ponosi odpowiedzialność za legalność pracy pracownika tymczasowego?

Odpowiedź jest prosta – agencja pracy, to właśnie agencja pracy jest jednostką, która będzie kontrolowana zarówno, pod względem realizacji zobowiązań kadrowych, jak i legalności pracy cudzoziemców.

Kto przeprowadza wstępne szkolenie BHP pracowników tymczasowych?
Szkolenie wstępne BHP realizowane jest przez naszą agencję, szkolenie to zawsze odbywa się w języku zrozumiałym dla pracowników.
Na jakie podstawie zatrudnieni są pracownicy tymczasowi?
Pracowników zatrudniamy w oparciu o umowy zlecenia, które zapewniają elastyczność współpracy każdej ze stron.
Kto odpowiada za zapewnienie zakwaterowania pracownikom tymczasowym?
Kwestia zakwaterowania jest ustalana z Klientem, zarówno pod względem jego finansowania, jak i poszukiwania odpowiednich miejsc zakwaterowania.
Ile kosztuje wynajęcie pracownika?

Cena wynajmu pracownika jest uzalezniona od stawki godzinowej, do której doliczyć należy marżę. Płatności za usługę dokonuje się na podstawie faktury, która uwzględnia liczbę przepracowanych przez pracownika godzin w miesiącu.

Podkreślić nalezy fakt, że w przypadku tej usługi płacisz za każda przepracowaną przez pracownika godzinę.

Co to jest leasing pracowniczy?

Usługa leasingu pracowniczego to jedna z najwygodniejszych form umożliwiających powiększenie zasobów ludzkich firmy. Przede wszystkim ze względu na fakt, że pracodawcą jest agencja pracy. Dzięki temu kwestie kadrowe, płacowe czy związane z legalizacją spoczywają na Agencji, nie na Kliencie (w tym przypadku pracodawcy końcowym).

W ramach użyczenia, które często zwane jest także leasingiem pracowniczym czy wynajmem pracowników, pracownicy zatrudnieni są na umowę o pracę tymczasową. W przypadku zatrudnienia cudzoziemców. Wszystkie formalności dotyczące legalizacji pracy są po stronie Agencji – nie musisz więc martwić się o kwestie prawne.

Jak wynająć pracownika?

Skontaktuj się z naszym specjalistą i omów z nim swoje oczekiwania w stosunku do pracowników. W odpowiedzi uzyskasz informacje o możliwym terminie rozpoczęcia wynajmu. Jeżeli odpowiednich kandydatów będziemy mieli w grupie oczekujących na ofertę pracy to czas rozpoczęcia wynajmu będzie zależał wyłącznie od procesów legalizacyjnych.

Na podstawie tej rozmowy przygotujemy Ci także wycenę, warto więc byś udzielił nam informacji:

– jakie wynagrodzenie otrzymują pracownicy na tym samym stanowisku,

– czy posiadasz możliwość zakwaterowania wynajmowanych pracowników, jakie są warunki dojazdu do pracy

– czy stanowisko jest specjalistyczne i jakich kwalifikacji wymaga.