Praca polegająca na… szukaniu pracy 😉

25

Październik

O naszej pracy pisaliśmy już kilka słów na naszym FB w poście: https://goo.gl/49pgSg . Obiecaliśmy wtedy bardziej szczegółowy wpis na blogu, oto i on, przekonaj się jak wygląda praca w time2work.

Agencja pośrednictwa pracy APP/ agencja pracy tymczasowej APT

Tak, to dwa różne rodzaje Agencji – czym się od siebie różnią – już wyjaśniamy… kiedy kandydat znajduje pracę z APP podpisuje umowę bezpośrednio z pracodawcą, agencja na jego drodze jest wyłącznie pośrednikiem. W przypadku zatrudnienia przez APT umowa zostaje podpisana z Agencją, a pracownik zostaje skierowany do pracodawcy użytkownika i na jego rzecz wykonuje określone czynności.

Co je łączy? Zarówno APP jak i APT by działać legalnie muszą zostać zarejestrowane w rejestrze KRAZ  dzięki temu kandydat zyskuje pewność, że w znalezieniu pracy pomaga mu zweryfikowana i legalnie działająca firma. Ciekawostka – w Polsce, w KRAZ zarejestrowanych jest łącznie prawie 7 tysięcy firm świadczących usługi agencji pracy.

Jak się wyróżnić?

To jeden z problemów przed którym stajemy, nie wystarczy przecież prowadzić działań marketingowych opartych na pustych hasłach – jest nam do tego bardzo… bardzo daleko.

Wyróżniają nas:

 • podejście do kandydata,
 • jakość,
 • bezpieczeństwo,
 • rzetelność.

A cechy te zapewniamy dzięki organizacji pracy, szkoleniom i doświadczeniu jakie posiadają nasi pracownicy.

Jak się pracuje w T2W?

O nas – przeczytasz pod podanym linkiem, co zaznaczymy w tym miejscu – działamy zarówno jako agencja pracy tymczasowej jak i agencja pracy – to czyni z nas ekspertów w zakresie przepisów dot. zatrudnienia – także cudzoziemców, nawiązywania relacji biznesowych i reagowania na trudne sytuacje, które zdarzają się każdemu ;).

Od początku zatrudnienia  przechodzimy liczne szkolenia – z korespondencji, obsługi klienta, ochrony danych osobowych, wewnętrznych procedur. Inwestujemy także w kompetencje miękkie naszego zespołu – szkolenia oparte na metodologii Insigh Discovery, pozwalają lepiej poznać siebie i relacje łączące nas z otoczeniem, także zawodowym.

Zrealizowane szkolenia i poznane zasady, w tym przejrzysty zakres obowiązków jaki każdy z nas posiada, zapewniają nam komfort pracy i pewność zatrudnienia. Nie  żyjemy tylko procedurami 😉  najważniejsza jest dla nas  atmosfera, nieformalne relacje, także z Zarządem firmy sprawiają, że jako pracownicy czujemy się jak członkowie coraz większej rodziny :). Wyjazdy integracyjne zacieśniają więzi jakie nas łączą. Podobnie jak poranne spotkania w naszej sali konferencyjnej, omawiamy podczas nich bieżące kwestie, ustalamy plan na najbliższy czas i ustalamy priorytety, oczywiście w towarzystwie żartów i kawy (poranek w biurze – bez kawy podobno nie istnieje).

Największymi działami time2work są:

 • działy rekrutujące pracowników dla polskich i zagranicznych pracodawców nasi rekruterzy znają język  rosyjski i ukraiński,  gdyż zdarza się, że poszukiwanie odpowiedniego kandydata wymaga rekrutacji i legalizacji pracy cudzoziemca i oczywiście angielski by móc sprawdzić poziom znajomości tego języka przez kandydata do pracy za granicą. W skrócie? To specjaliści wyszukujący kandydatów na tylko sobie znane sposoby – to ich tajemnica, więc nie dopytujmy o szczegóły…
 • dział kadr i rozliczeń – śledzący prawo pracy i zmiany w nim, dbający o realizację płatności i kompletność dokumentów, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania firmy.

Jednak nasz zespół to także – specjaliści od HR – dbający o realizację naszych potrzeb szkoleniowych, atmosferę i poszerzanie listy benefitów z których korzystamy :). Specjaliści od marketingu i sprzedaży – korespondują z użytkownikami FB, opracowują materiały drukowane i szukają nowych ścieżek kontaktu z Klientami i Kandydatami, by jak najszerszy krąg osób mógł nas poznać. Nie zapomnijmy o koordynatorze ochrony danych osobowych – czuwającym nad zgodnością naszych poczynań z nowym rozporządzeniem – RODO.

Podsumowując

Chcesz wiedzieć jak się u nas pracuje? Hmm… najlepiej się przekonać samemu. Możesz mieć do tego okazję, gdyż powiększamy nasze zespoły. Jak to zrobić? Prześlij zgłoszenie przez www.time2work.pl/rejestracja . Porozmawiaj z naszym rekruterem, a być może będziesz miał okazję przekonać się na własnej skórze jak jest w T2W. Dla nas pozytywna, wręcz rodzinna atmosfera, jasno określone zasady współpracy i ciągły rozwój zawodowy w postaci szkoleń wewnętrznych i zawodowych to mocne strony pracy w time2work.

X

Zapytaj o ofertę

Wyrażam zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych zgodnie z treścią

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

Zapisane oferty (0)
X

Aplikacja na:

Dane kontaktowe

imię*

nazwisko*

płeć

telefon

email

prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

Administrator danych osobowych
O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

Cele przetwarzania danych
Twoje dane przetwarzane będą w celu:

a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


Okres przetwarzania danych
W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


Przekazywanie danych
W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


Wymóg podania danych
Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


Przysługuje Ci prawo
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • żądania poprawienia swoich danych,
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
dostęp do swoich danych,
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
 • wycofanie zgody,
 • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
 • żądanie poprawienia swoich danych,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

Dziękujemy za Twoją zgodę!

Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.