Zezwolenia na pobyt wydane Cudzoziemcom w I poł. 2018

Liczba zezwoleń na pobyt wydanych cudzoziemcom zwiększyła się o 25 tys. W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o około 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób – czytamy […]