Time2work pomoże uzyskać 24 000 dofinansowania na założenie firmy w woj. opolskim

Time2Work wspiera realizację projektu „Własna firma – moja droga do integracji zawodowej”. Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących na terenach wiejskich woj. opolskiego, które są osobami: bezrobotnymi, nieaktywnymi/biernymi zawodowo, poszukującymi pracy. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet: 7 Konkurencyjny rynek pracy, Działanie: 7.3  Zakładanie działalności gospodarczej. Ze […]