Popyt na pracę w 2017 r. – raport GUS

Nie od dziś wiadomo, że na obecnym rynku pracy warunki w dużej mierze dyktuje pracownik. Główny Urząd Statystyczny opublikował raport popyt na pracę w 2017 roku  w którym zawarto dane dotyczące liczby pracujących osób oraz liczby i struktury wolnych miejsc pracy, w tym nowo utworzonych, a także zlikwidowanych miejsc pracy w 2017 roku. Wyniki raportu- […]

time2work wspiera reaktywację Konfederacji Lewiatan w Opolu

Konfederacja Lewiatan Lewiatan – najbardziej wpływowa polska organizacja biznesowa, której członkowie reprezentują interesy polskich pracodawców, nie tylko na terenie Polski, ale także całej Unii Europejskiej. Lewiatan zrzesza ponad 4 000 przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają milion pracowników. Jednak o sile Konfederacji nie mówią liczby, a uprawnienia ustawowe jakie posiada, a wśród nich: opiniowanie projektów ustaw i aktów […]