Pracownicy z Filipin

Rynek pracy 2019 Szacuje się, że z początkiem 2019 roku z Polski może wyjechać 500 tys. pracowników ze Wschodu. Wszystko z powodu otwarcia dla pracowników z Ukrainy niemieckich granic. Odpowiedzią na tę możliwość jest współpraca rządów Polski i Filipin, która ułatwi mieszkańcom wysp podjęcie zatrudnienia w naszym kraju. Polska z początkiem 2019 roku wprowadza uproszczenia […]

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy coraz trudniejsze

Poszukiwanie pracowników? Zatrudnianie pracowników zza wschodniej granicy, jest dla wielu pracodawców sposobem na zaspokojenie braków kadrowych, zwłaszcza w zawodach deficytowo występujących na rodzimym rynku pracy. W 2017 roku wśród zatrudnianych w Polsce pracowników ze Wschodu najliczniejszą grupę stanowili pracownicy z Ukrainy, których oczekiwania płacowe i pozapłacowe wzrastają. Dodatkowo, zasoby tamtejszego rynku pracy stopniowo zmniejszają się, […]