Baza wiedzy

+48 774 618 052 rekrutacja@time2work.pl Aplikuj teraz

Wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

11.08.2023

Leasing pracownika = wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

Często odpowiadamy na pytanie o wynajem pracownika – „czy mogę od Państwa wynająć pracownika?„, ile to kosztuje?

Wynajęcie pracownika to nic innego jak skorzystanie z usługi leasingu (użyczenia) pracownika. To jedna z naszych podstawowych usług. Działamy jako agencja pracy zarejestrowana w rejestrze KRAZ. Time2work został wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Nasz numer to 13395. Zachęcamy do sprawdzenia, legalne działanie daje nam prawo do pośredniczenia w całym procesie zatrudnienia i pracy pracownika. Dzięki czemu możemy przejąć wszelkie obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją, a nawet wypłatą wynagrodzeń.

Nasi klienci mówią „to najwygodniejsza forma zatrudnienia” – dlaczego? O tym w dalszej części artykułu…

Na jakiej podstawie prawnej działa agencja pracy oferująca wynajem pracowników?

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) reguluje kwestie pracy tymczasowej. Praca tymczasowa to wykonywanie pracodawcy użytkownika pracy, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Praca ta może być rozumiana jako praca:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • której terminowe wykonanie przez obecną kadrę pracodawcy nie byłoby możliwe, lub
 • której wykonanie należało do nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.Wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

Kim jest pracodawca użytkownik?

Pracodawcy użytkownicy to osoby lub firmy korzystające z usług pracowników zatrudnionych przez APT. Pracodawca użytkownik nie jest bezpośrednim pracodawcą pracownika.

Przykład

Anna jest zatrudniona w agencji pracy tymczasowej, ale codziennie wykonuje swoje obowiązki w supermarkecie. Supermarket to w tym przypadku to pracodawca użytkownik. Korzysta on z jej pracy, ale formalnie jej nie zatrudnia.

Agencja pracy tymczasowej jest więc pośrednikiem. Zajmuje się sprawami związanymi z zatrudnieniem, takimi jak umowa, naliczanie urlopu i wynagrodzenia, ubezpieczenie itp. Pracodawca użytkownik z kolei określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Decyduje także o tym, jakie zadania ma wykonywać pracownik, w jakich godzinach oraz w jakim miejscu.

Czy warto wynająć pracownika

Jakie zalety ma leasing pracownika często zwany wynajmem pracowników?

Zdaniem naszych klientów korzystanie z pracy tymczasowej jest bardzo wygodne. Pozwala elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi. Ponadto to rozwiązanie pozwala dostosować liczbę pracowników do aktualnych zapotrzebowań. Tę cechę szczególnie doceniają duże firmy produkcyjne, których działalność jest zależna od sezonu.

Na korzyść tej usługi działa także fakt, że agencja pracy przejmuje obowiązki pracodawcy. Jakie?

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (w tym np. zgłoszenia do ZUS, i kwestie urlopu)
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń na podstawie czasu pracy osoby zatrudnianej
 • Realizacja badań lekarskich zgodnych z potrzebami firmy
 • Przeprowadzenie wstępnego przeszkolenia BHP
 • Realizacja zobowiązań wynikających z legalizacji pracy (w przypadku cudzoziemców)

Lista obowiązków agencji pracy oferującej leasing pracowniczy nie kończy się na tych punktach. Mimo, że pracodawca użytkownik nie jest bezpośrednim pracodawcą pracownika tymczasowego, to także ma pewne obowiązki.

Znajdziemy pracowników dla Ciebie

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik wybierający leasing pracowniczy

Pracodawca użytkownik przede wszystkim jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. Jednocześnie taki pracownik nie może być traktowany gorzej od tzw. własnych pracowników. Obowiązki te wynikają z ustawy o pracy tymczasowej. Są to między innymi:

 1. Zapewnienie równego traktowania. Pracodawca użytkownik ma obowiązek traktowania pracowników tymczasowych równo i uczciwie. Nie może pozwolić sobie bez na różnicowanie pracownika użyczonego w stosunku do pracowników stałych. W kwestiach takich jak: wynagrodzenie, warunki i czas pracy oraz dostęp do świadczeń socjalnych.
 2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca użytkownik ma obowiązek:
  1. przeszkolić pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ustalać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
  3. przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.
 3. Zapewnienie odzieży roboczej. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi agencji odzież i obuwie robocze. Muszą one odpowiadać zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Po stronie pracodawcy użytkownika jest także zakup:
  1. środków ochrony indywidualnej,
  2. napojów i posiłków profilaktycznych.
 4. Ewidencja czasu pracy pracowników tymczasowych. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników tymczasowych. Taka ewidencja przekazana agencji pracy jest podstawą do policzenia i wypłaty wynagrodzenia.
 5. Zapewnienie pracy zgodnej z umową. Bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której pracownik jest zatrudniony warunki pracy oraz zakres czynności nie może ulegać zmianie. Mogą to być umowy o pracę, jak i umowy prawa cywilnego.

Wszystkie te obowiązki mają na celu zapewnienie uczciwych i godziwych warunków pracy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie pracy tymczasowej.

Zjęcie zawiera logo i umowy dla pracowników

Kiedy wynajem pracownika nie jest możliwy?

Leasing pracowniczy nie zawsze jest możliwy, ustawa o pracy tymczasowej określa, kiedy firmy nie mogą z niego skorzystać.

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy:

 1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. na stanowisku, zajmowanym przez pracownika biorącego udział w strajku;
 3. na stanowisku pracownika zwolnionego w ciągu 3 ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem pracy tymczasowej. Oczywiście wyłącznie, gdy rozwiązanie umowy miało miejsce z powodów niedotyczących pracowników, których zatrudnia firma.
 4. wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową.

Działanie agencji pracy

Co warto ustalić z firmą zajmującą się wynajmem pracowników?

Praktyka naszego działania pozwoliła nam wybrać najważniejsze kwestie, jakie ustalamy podczas podpisywania umowy regulującej leasing pracowniczy. Są to:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy zatrudnianej osoby,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej,
 • wynagrodzenie za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu,
 • warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawsze, przed podpisaniem umowy o współpracy informujemy o obowiązkach pracodawcy, które nakłada ustawa zarówno na nas jako agencję, jak i na pracodawcę użytkownika. Ponadto, w naszej ofercie zawarliśmy możliwość zapewnienia tłumacza na obowiązkowe szkolenia dla pracowników.

Wybierając skorzystanie z wynajmu pracowników tymczasowych nasi klienci nie martwią się o kwestie rozumienia tak istotnych kwestii jak treści BHP.

Czy mogę wynająć pracownika

Time2work – przejmuje większość obowiązków pracodawcy

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców w Polsce musi pamiętać o zrealizowaniu obowiązków wynikających z zalegalizowania pracy i pobytu. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa stanowią specjalne procedury i wymogi, które muszą być spełnione, aby zagraniczny pracownik mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Skorzystanie z usług time2work pozwoli na pewne i sprawne znalezienie odpowiedniej kadry, także z zagranicy. Dzięki usłudze, jaką jest leasing pracowniczy nasi klienci zyskują spokój i poczucie bezpieczeństwa jednocześnie spełniając wszelkie wymogi prawne.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Tel. 602 155 006 e-mail: sprzedaz@time2work.pl

X

  Zapytaj o ofertę

  treścią

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

  Zapisane oferty (0)
  X

  Aplikacja na:

  Dane kontaktowe

  imię*

  nazwisko*

  płeć

  telefon

  email

  prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

  Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

  Administrator danych osobowych
  O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

  Cele przetwarzania danych
  Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

  b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

  c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

  d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


  Okres przetwarzania danych
  W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
  W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
  W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


  Przekazywanie danych
  W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

  Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


  Wymóg podania danych
  Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


  Przysługuje Ci prawo
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania poprawienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
  dostęp do swoich danych,
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

  O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


  Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

  Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

  Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

  Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
  • wycofanie zgody,
  • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
  • żądanie poprawienia swoich danych,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Dziękujemy za Twoją zgodę!

  Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.