Legalizacja pracy Cudzoziemca

Legalizacja pracy cudzoziemca

Legalizacja pracy cudzoziemca to propozycja dla firm dających pracę osobom spoza rynku pracy Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz uniknąć trudnych procedur administracyjnych, dzięki pełnomocnictwu przejdziemy je za Ciebie.

Nasz zespół budują specjaliści z kilkuletnim doświadczeniem w legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców. Współpracujemy z urzędami wojewódzkimi i urzędami pracy w całej Polsce. Nasze działanie zaowocowało legalną pracą kilkuset cudzoziemców. Nasi eksperci kontaktują się z urzędami codziennie, legalizując pracę także naszych pracowników. Jako agencja pracy z sukcesem przeszliśmy procedury kontrolne. Dzięki czemu mamy pewność, że wiedza i doświadczenie, którymi się dzielimy są cenne dla każdego przedsiębiorcy. W stale zmieniających się przepisach administracyjnych dotyczących legalizacji zatrudnienia odnajdujemy się jak nikt inny!

Nie wiesz, jaki dokument powinieneś wybrać? Procedury administracyjne nie są Twoją mocną stroną? Pozwól, że na podstawie aktualnych zapisów Kodeksu Pracy, Ustawy o Cudzoziemcach oraz innych przepisów, zadbamy o legalne podstawy wykonywania pracy także Twoich pracowników. A Ty skup się na rozwoju swojej firmy, legalizacją pracy pracowników zajmiemy się my!

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców – czy warto?

Zrekrutowanie cudzoziemca to pierwszy z etapów zatrudnienia. Drugim nie mniej ważnym jest legalizacja jego pobytu i pracy. Grzywna dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Prowadząc firmę, skup się na jej działaniu, a my zadbamy o administracyjne formalności.

Oferowanie legalnej pracy owocuje jednak nie tylko spokojem w czasie kontroli! Pracownicy coraz częściej zwracają uwagę na warunki prawne pracy. A pracodawcy dbający o formalności są dla nich bardziej atrakcyjni.

Cennik Usług

Cennik Usług

Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Analiza sytuacji
 • Przygotowanie wniosku
 • Złożenie wniosku w urzędzie
 • Kontakt z urzędem w imieniu klienta
 • Zgłoszenie podjęcia, niepodjęcia lub zakończenia pracy

Cena usługi: 300 zł

Uzyskanie Zezwolenia na pracę typu a

 • Analiza sytuacji
 • Uzyskanie opinii starosty
 • Przygotowanie wniosku
 • Złożenie wniosku w urzędzie
 • Kontakt z urzędem w imieniu klienta
 • Kontakt z pracownikiem

Cena usługi: 680 zł

Uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę (karta pobytu)

 • Analiza sytuacji
 • Skompletowanie dokumentów
 • Przygotowanie wniosku
 • Złożenie wniosku w urzędzie
 • Kontakt z urzędem w imieniu klienta
 • Kontakt z pracownikiem
 • Instruktaż dot. złożenia odcisków

Cena usługi: 990 zł

Uzyskanie wizy

 • Konsultacja sytuacji kandydata
 • Przygotowanie dokumentów
 • Wysyłka dokumentów kurierem
 • Asysta w rejestracji terminu wizowego
 • Asysta w zakupie ubezpieczenia
 • Zniżka 30% na ubezpieczenie
 • Przygotowanie wniosku wizowego
 • Złożenie wniosku wizowego
 • Kontakt z kandydatem
 • Kontakt z konsulem, strażą graniczną

Cena usługi: Wyceniana indywidualnie

Pomoc w przygotowaniu wniosku o kartę pobytu

 • Analiza sytuacji pobytowej cudzoziemca
 • Weryfikacja posiadanych dokumentów
 • Weryfikacja wypełnionego wniosku

Nie wypełniłeś jeszcze wniosku? Wypełnimy go za Ciebie!

Cena usługi: od 400 zł

Konsultacja procesu legalizacji pobytu i pracy

 • Analiza sytuacji pobytowej cudzoziemca
 • Doradztwo w zakresie procedur administracyjnych
 • Audyt posiadanych dokumentów
 • Forma telefoniczna lub mailowa

Cena usługi: 300 zł/godz

Działamy na podstawie pełnomocnictw. Ceny zawierają
podatek VAT. Opłaty administracyjne ponosi Klient.

Legalny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obywatele takich Państw jak Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Armenia, a także obywatele Ukrainy mogą wjechać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego. Ruch bezwizowy oznacza, że osoby te nie potrzebują wizy, by wjechać i przebywać w Polsce legalnie. Wystarczy posiadanie paszportu biometrycznego.

Wyłącznie obywatele tych Państwa mogą także podjąć pracę na podstawie oświadczenia  o powierzeniu pracy. Dzięi czemu są zatrudniane w skróconym czasie.

Obywatele innych krajów spoza UE oraz EOG powinni posiadać odpowiednią wizę by przebywać w Polsce legalnie. Jak ją uzyskać?

Bezpieczeństwo danych osobowych

Powołaliśmy inspektora ochrony danych, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo danych, które nam powierzasz, dodatkowo, wspieramy Klientów w realizacji zobowiązań, jakie nakłada na administratora RODO.

Opieka koordynatorów

Pracownicy tymczasowi, mogą liczyć na naszą opiekę, a nasi klienci cieszą się kontaktem z jednym opiekunem, który reguluje kwestie obecności pracowników, udziela im pomocy związanej z opieką medyczną, czy codziennymi trudnościami.

Optymalizacja kosztów

Z nami oszczędzisz czas, a także i zoptymalizujesz wydatki. W ramach użyczeni pracownika korzystasz z usług: rekrutera, biura kadrowego i specjalisty ds. legalizacji. Wszystko to w ramach comiesięcznego rozliczenia, którego wysokość będzie uzależniona od ilości przepracowanych godzin.

Prowadzenie dokumentacji kadrowej

Od 2016 roku zatrudniamy pracowników tymczasowych działając, w oparciu o obowiązujące przepisy prowadzimy dokumentację kadrową pracowników, naliczamy ich wynagrodzenia i wypłacamy je.

Realizacja obowiązków wobec administracji

Zajmiemy się formalnościami, nie tylko związanymi z kwestiami kadrowymi i płacowymi, ale także z legalizacją pracy, jeżeli zdecydujesz się na poszukiwanie pracowników za granicą Polski.

Przejrzyste formalności

Za naszą pomoc płacisz po każdym zakończonym miesiącu, płacisz wyłącznie za godziny, które zrekrutowani pracownicy przepracowali w Twojej firmy Nie pobieramy zaliczek czy wynagrodzenia „z góry”.

time2work legalizacja pobytu i pracy cudzoziemca

Specjalizujemy się w kompleksowym uzyskiwaniu legalnych podstaw do pracy cudzoziemców w Polsce. Jednak to nie są nasze jedyne usługi! Wspieramy przedsiębiorców także ekspercką wiedzą w postaci konsultacji.

 • Telefonicznie lub mailowo skonsultujemy przebieg legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca
 • Sprawdzimy, czy wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia typu A został wypełniony poprawnie
 • Wypełnimy wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia typu A

Jak zatrudnić obcokrajowców?

Wielu cudzoziemców jest zainteresowanych podjęciem zatrudnienia na terytorium Polski. Jeżeli doskwiera Ci brak kadr na rodzimym rynku pracy, zatrudnianie cudzoziemców może być właściwą alternatywą dla Twojej firmy.

Zatrudnianie cudzoziemców jest jednak obarczone dodatkowymi formalnościami. Pierwszą z nich jest zapewnienie legalnej podstawy do pobytu cudzoziemców, a tym samym do przekroczenia Polskiej granicy. Kolejną jest obowiązek zadbania o legalną podstawę prawną podjęcia pracy. Słowem, jeżeli chcesz zatrudniać osoby z zagranicy, nie możesz zapomnieć o legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

Nie możesz zapomnieć, jednak nie musisz sam legalizować! Zatrudniając, działaj legalnie, dzięki temu zarówno Ty, jak i Twój pracownik zyskacie spokój i poczucie bezpieczeństwa. Cały proces legalizacji możemy zrealizować za Ciebie!

Skontaktuj się z nami

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę — co to jest?

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jest udzielane, gdy celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy. Dokument ten uprawnia do pobytu w Polsce i do podjęcia pracy na rzecz konkretnego pracodawcy oraz na warunkach określonych w decyzji.

Wydaje je odpowiedni urząd wojewódzki.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - co to jest?
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest uproszczoną procedurą zatrudniania cudzoziemców z wybranych krajów. Uproszczoną w stosunku do zezwolenia na pracę. Nazywana jest także procedurą oświadczeniową. Obecnie, po wykluczeniu Rosji (w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie), pracodawcy w Polsce mogą zatrudniać w tym trybie obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
Jakie są niezbędne dokumenty do uzyskania Karty Pobytu?
 • Wypełniony wniosek
 • Dwie  fotografie, wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku:
  • nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
  • wymiary 35 mm x 45 mm;
  • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle;
  • przedstawiające osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
  • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu)
 • opłata za wydanie / wymianę karty pobytu
 • aktualne potwierdzenie zameldowania
 • dokumenty potwierdzające zmianę danych i okoliczności podanych we wniosku
Jak przebiega legalizacja pracy cudzoziemca w Polsce?
 1. Zaczynamy od wstępnej analizy sytuacji pobytowej i pracowniczej pracownika. To etap poprzedzający podpisanie umowy dot. usługi. Dzięki niemu wiemy, jaką usługę możemy Ci zaproponować.
 2. Podpisujemy umowę oraz zlecenie na realizację usługi. Na tym etapie możesz przekazać nam pełnomocnictwo do realizacji sprawy (nie jest to dodatkowo płatne).
 3. Przechodzimy do kompletowania dokumentów. Podejmujemy działania zmierzające do uzyskania podstawy do legalnego pobytu i pracy Twojego pracownika.
 4. Wystawiamy fakturę VAT za usługę.
 5. Kontaktujemy się z urzędem. Odpowiadamy na jego zapytania, do momentu skutecznej realizacji usługi
Ile kosztuje legalizacja zatrudnienia cudzoziemca?
 • Uzyskanie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w tym także zgłoszenie podjęcia, niepodjęcia lub zakończenia pracy.  – 300 zł
 • Przygotowanie dokumentów i prowadzenie sprawy dotyczącej uzyskania zezwolenia na pracę. – 680 zł
 • Przygotowanie dokumentów i uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę (Karta Pobytu). – 990 zł
 • Konsultacja procesu legalizacji i pobytu cudzoziemca (telefoniczna/mailowa) – 300 zł/godz.
 • Weryfikacja wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla  cudzoziemca – od 400 zł
 • Wypełnienie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały dla cudzoziemca – od 500 zł
 • Realizacja procedury wizowej – wyceniana indywidualnie

Cechuje nas indywidualne podejście, dlatego jeśli do uzyskania zezwolenia konieczne będzie uzyskanie „informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy” uzyskamy ją dla Ciebie bez dodatkowej opłaty.

Ceny zawierają podatek VAT. Opłaty administracyjne ponosi Klient.

Jak wysokie są opłaty administracyjne związane z zatrudnieniem cudzoziemca?
 • za oświadczenie o powierzeniu pracy obcokrajowcowi– 100 zł (ponosi pracodawca)
 • za zezwolenie na pracę typu A – 100 zł (ponosi pracodawca)
 • za złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – 440 zł (ponosi cudzoziemiec)
 • za pełnomocnictwo, pozwalające na reprezentowanie Klienta przed Urzędem – 17 zł
Jakie kary grożą za nielegalne zatrudnienie obcokrajowca w Polsce?
Od początku 2018 roku grzywna dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Za nielegalne wykonywanie pracy pracownik może również otrzymać karę grzywny. Wobec cudzoziemców stosuje się dodatkowo zobowiązanie do powrotu do kraju pochodzenia, a nawet zakaz ponownego wjazdu.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 20 lipca 2017 o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1543).

Jaka jest różnica między podstawą do pobytu a podstawą do pracy
W celu wykonywania pracy przez cudzoziemców na terenie Polski należy zadbać o to by pracownik posiadał odpowiedni tytuł pobytowy (zgodnie z przepisami prawa wjechał na teren RP). Bez dokumentu uprawniającego do pobytu kandydat nie może podjąć legalnej pracy, jednocześnie, jeżeli uzyskał podstawę legalnej pracy, może starać się o wizę uprawniającą do pobytu. Podstawową różnicą jest więc uprawnienie, jakie daje konkretny dokument – poniżej przedstawiamy podział dokumentów umożliwiających pobyt i/lub pracę z podziałem na uprawnienia, jakie ze sobą niosą. Jest to szczególnie ważne z perspektywy osoby zajmującej się legalizacją pobytu czy pracy cudzoziemców.

Legalny pobyt cudzoziemca umożliwiają:

 • Paszport biometryczny
 • Wiza wydana przez polskie organy
 • Wiza wydana przez inne państwo należące do strefy Schengen
 • Stempel potwierdzający złożenie wniosku na zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
 • Karta pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt stały)

POWIERZENIE PRACY UMOŻLIWIAJĄ:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • Sezonowe zezwolenie na pracę
 • Zezwolenie na pobyt i pracę cudzoziemca
 • Aktualne zaświadczenie ze studiów
 • Karta Polaka
 • Zezwolenie na pobyt stały (nieokreślony)
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Zezwolenie na pracę typu A
 • Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Ponadto, do legalnego pobytu cudzoziemców na terenie Polski uprawnia status uchodźcy, ochrona czasowa, ochrona uzupełniająca, pobyt ze względów humanitarnych, pobyt tolerowany.

Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?
By móc zostać legalnie zatrudnionym, cudzoziemiec powinien posiadać podstawę pobytu (konieczne jest więc zadbanie o legalizację pobytu) oraz podstawę do pracy (lub być zwolnionym z posiadania pozwolenia na pracę).

Z uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają:

 • studentów polskiej uczelni wyższej (studiów stacjonarnych),
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadaczy Karty Polaka (dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego),
 • posiadaczy wiz humanitarnych,
 • absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce,
 • obywateli państwa członkowskiego UE lub państwa EOG.
Kiedy cudzoziemiec powinien posiadać zezwolenie na wykonywanie pracy?
Konieczność uzyskania zezwolenia na pracę zachodzi:

 • gdy cudzoziemiec nie jest obywatelem jednego z 5 krajów, których dot. procedura uproszczona,
 • gdy pracodawcy zależy na ciągłości za zatrudnienia nawet do 3 – 5 lat.
Jak długo cudzoziemiec może pracować na oświadczeniu?
Od 29 stycznia 2022 r., obywatele 6 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz obywatele Ukrainy mogli zostać zatrudnieni na podstawie oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Zmiany wprowadzone rozporządzeniem w październiku 2022 r. obejmowały wykreślenie z tej listy Rosji. Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych.

Czy obcokrajowiec może pracować na umowie zlecenie?
Cudzoziemiec posiadający prawo do legalnego pobytu oraz zatrudnienia w Polsce może podjąć zatrudnienie na dowolnej podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Nie ma także ograniczeń czasowych – o ile zachowana jest ważność podstaw pobytowych oraz legalizujących pracę.

Umożliwienie wykonywania pracy przez cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe.

Jak otrzymać zezwolenie na pracę?
O tym, jak uzyskać samodzielnie zezwolenie na pracę informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na stronie https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/1611

Pamiętaj, jednak, że warto powierzyć realizację tej procedur naszym specjalistom, pomożemy skompletować Ci potrzebne dokumenty, sporządzimy wniosek i złożymy go w urzędzie. Dzięki temu jako pracodawca zyskasz pewność, że całość procesów została przeprowadzona kompleksowo i profesjonalnie.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza UE związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu rozpoczęcie pracy jest możliwe w skróconym czasie.

Kiedy zatrudnienie cudzoziemca jest legalne?
Zamierzasz zatrudnić osobę, która nie jest obywatelem Państwa UE lub EOG? Nie ma ku temu przeciwwskazań, jednak są dodatkowe warunki, które należy spełnić, zadbaj więc o to, by Twój pracownik miał odpowiednie dokumenty pobytowe (na przykład wizę lub kartę pobytu) oraz jeżeli nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę to:

 • uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (zezwolenie jednolite) albo
 • uzyskaj dla niego zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową lub złóż oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi
 • dokumenty pobytowe (podstawa legalnego pobytu w Polsce) pozwalają mu na wykonywanie pracy, o ile nie są to: wiza turystyczna lub inny dokument wykluczający podjęcie pracy
 • pamiętaj, że warunki wykonywania prac oraz stanowisko, które zostały określone w zezwoleniu na pracę, oświadczeniu o powierzeniu pracy lub zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?
Do weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawnione są głównie dwa podmioty:

 • Państwowa Inspekcja Pracy (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawa)
 • Straż Graniczna (ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w art. 10d)
Na jaki okres można zatrudnić cudzoziemca?
To zależy od podstawy, na jakiej cudzoziemiec zostanie zatrudniony, czas ważności jest następujący:

 • Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi dotyczące obywateli 5 państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy pozwala na pracę w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące.
 • Zezwolenia na pracę sezonową pozwala na pracę w okresie nie dłuższym niż 9 miesięcy.
 • Zezwolenie na pracę – pozwoli na pracę przez okres nie dłuższy niż 3 lata i może być przedłużane, podobnie karta pobytu.

Powierzenie pracy osobie spoza terytorium UE związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty?

Głównym argumentem jest trafny dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika. Połączony z możliwością kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych.

Dzięki temu rozpoczęcie pracy przez pracowników jest możliwe w maksymalnie najkrótszym czasie.

Kto potrzebuje wizy, by wjechać na terytorium Polski
Obcokrajowcy, którzy chcą wjechać i pracować na terytorium Polski, ale nie są obywatelami krajów Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) ani Szwajcarii, zwykle potrzebują wizy do pracy lub innego odpowiedniego pozwolenia na pobyt cudzoziemca i jego pracę.

O tym, czy obywatel danego kraju potrzebuje wizę możesz przekonać się wchodząc na stronę konsulatu danego kraju