Karta pobytu

Karta pobytu – legalny pobyt i praca cudzoziemca w Polsce

Zatrudniasz w swojej firmie cudzoziemców? Warto byś pamiętał o tym, że jednym dokumentem można zalegalizować pobyt i pracę cudzoziemca. To właśnie Twój pracownik ma możliwość złożenia wniosku o Kartę Pobytu. O której formalnie mówi się jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dzięki niej ilość formalności, o których trzeba pamiętać zmniejsza się.

 W stale zmieniających się przepisach dotyczących legalizacji zatrudnienia odnajdujemy się jak nikt inny! Przekonała się już o tym nie jedna firma zatrudniająca cudzoziemców. Jeżeli procedury administracyjne nie są Twoją mocną stroną pozwól, że na podstawie aktualnych przepisów Kodeksu Pracy, Ustawy o Cudzoziemcach oraz innych przepisów, zadbamy o legalne podstawy wykonywania pracy także Twoich pracowników.

Zatrudnienie cudzoziemca — czy jest skomplikowane?

Polskie procedury administracyjne nie należą do najprostszych. Kto lubi kolejki, wypełnianie wniosków, czy wydłużający się w nieskończoność czas oczekiwania? Kiedy prowadzisz własną działalność, to na niej chcesz się skupić. Poszukiwanie pracowników + dodatkowe wyzwania związanie z prowadzeniem legalizacji pracownika i uzyskiwaniem odpowiednich zezwoleń, nie powinny zaprzątać Ci dodatkowo głowy. Na szczęście masz nas! Podpowiadamy…

Aby obcokrajowcy mogli legalnie pracować, muszą mieć stosowną podstawę prawną. Tą podstawą może być praca. Chęć zatrudnienia cudzoziemca należy jednak odpowiednio udokumentować. W tym celu najczęściej pracodawcy uzyskują zezwolenie na pracę typu A. Na podstawie tego dokumentu pracownik uzyska wizę i legalnie wjedzie na teren Polski. Dlaczego nie od razu jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę? Otóż to dokument, o który mogą ubiegać się wyłącznie cudzoziemcy przebywający już na terenie Polski. Warto byś przekazał zatrudnionemu przez siebie pracownikowi, że może ograniczyć formalności. Oczywiście, dzięki jednolitemu zezwoleniu na pobyt i pracę.

Przekaż to swoim pracownikom:

information for
foreigners

информация для
иностранцев

Carousel controller

Ceny zawierają podatek VAT.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – jak przebiega proces zatrudnienia cudzoziemca?

Proces aplikacji o zezwolenie na pracę może być czasochłonny. Wymaga też szczegółowej wiedzy na temat przepisów imigracyjnych. Jeżeli zamierzasz powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, warto wiedzieć, jakie dokumenty zebrać i co robić dalej. Przed złożeniem wniosku porozmawiaj z właściwymi urzędami lub zdaj się na nas. Nie zapomnij też o terminach. Wnioski trzeba składać na czas. Nawet jeden dzień spóźnienia może nieść poważne konsekwencje dla Ciebie i Twojego pracownika.

 • Legalizacja pobytu: występują trzy najbardziej popularne warianty: korzystanie z ruchu bezwizowego, wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku wizy ważne jest, by typ tego dokumentu był zgodny z celem pobytu w Polsce. W przypadku ruchu bezwizowego procedura jest prostsza. Wystarczy, że uzyskasz stosowny dokument legalizujący pracę. Pracę zalegalizujesz korzystając między innymi z oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, czy zezwolenia wojewódzkiego na pracę. To dokumenty, o które wnioskuje pracodawca. Sprawdź szczegóły: zezwolenie na pracę i oświadczenie o powierzeniu pracy.
 • Po zrealizowaniu powyższego możesz przystępować do zatrudnienia cudzoziemca.

Każdy z wymienionych dokumentów, ma określony termin ważności. Pamiętaj o konieczności zadbania o ich odnowienie, przed ich wygaśnięciem. Tutaj warto wspomnieć o zaletach Karty Pobytu, czyli jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 • Jeden dokument zastępuje wizę i zezwolenie na pracę,
 • mniej formalności związanych z aktualizacją legalności pracy i pobytu
 • wygodniejsza dla cudzoziemca forma dokumentu
 • legalny pobyt i praca do 3 lat.

Pamiętaj, że o ten dokument może wnioskować wyłącznie cudzoziemiec. Ty zostaniesz poproszony o przygotowanie kilku załaczników. Potwierdzą one warunki zatrudnienia. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz pomocy w kwestiach związanych z legalnym zatrudnieniem, nie obawiaj się! Skonsultuj z nami sytuację swojego kandydata lub pracownika – doradzimy co zrobić.

W zalegalizowaniu pobytu i pracy pomoże Ci:

Więcej o legalnej pracy znajdziesz na blogu

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy szukając pracowników? W dzisiejszych dynamicznych realiach rynku pracy, przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników. Proces rekrutacji może być czasochłonny i kosztowny, zwłaszcza dla...

czytaj dalej

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – najczęściej zadawane pytania

Czy każdy cudzoziemiec powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub kartę pobytu?

Nie, jest szereg wyjątków w ramach których cudzoziemiec może rozpocząć pracę bez konieczności uzyskiwania odrębnego uprawnienia do pracy. Cudzoziemiec natomiast zawsze musi posiadać podstawę do pobytu w Polsce. Podstawą do pobytu jest między innymi:

 • ruch bezwizowy,
 • wiza krajowa,
 • stempel potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt,
 • zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE (Karty Pobytu),
 • zwolnienia wynikające ze specjalnych rozwiązań wprowadzonych w specustawach.
Czy każdy z cudzoziemców może skorzystać z uproszczonej procedury oświadczeniowej?

Skorzystanie z tej procedury znacznie przyspiesza legalizację zatrudnienia cudzoziemca: powiatowy urząd pracy nie przeprowadza testu rynku pracy. O wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy można starać się jedynie w przypadku chęci zatrudnienia obywateli 5 państw:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii,
 • Ukrainy
Czy cudzoziemiec posiadający Kartę Pobytu może zmienić pracodawcę?

Tak, jednak konieczne jest zbadanie sprawy, dokładne zapoznanie się z decyzją pobytową i zweryfikowanie, czy cudzoziemiec dopełnił obowiązki wynikające z posiadanej decyzji. Przeważnie konieczne będzie złożenie wniosku o zmianę posiadanej decyzji lub uzyskanie nowego zezwolenia.

Czy trzeba informować urząd o zwolnieniu cudzoziemca posiadającego jednolite zezwolenie?

Tak, taki obowiązek spoczywa na cudzoziemcu, który ma na to 15 dni. Taka informacja powinna wpłynąć do wojewody, który wydał jednolite zezwolenie. Szukając pracy cudzoziemiec, musi złożyć wniosek o zmianę zezwolenia.

W czasie czekania na wymianę zezwolenia jednolitego cudzoziemiec nie może wykonywać pracy u innego pracodawcy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zostanie wydane inne zezwolenie. Przykładowo, zezwolenie typu A.

Czy mogę ubiegać się o wydanie karty pobytu w imieniu mojego przyszłego pracownika?

Cudzoziemiec jest stroną postępowania o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, jednak może ustanowić pełnomocników, którzy będą go reprezentować przed urzędem. Współpracująca z nami spółka time2legal może pomóc w zrealizowaniu formalności na podstawie pełnomocnictwa. Przeprowadzi go najszybszą ścieżką administracyjną, bez błędów formalnych i zbędnego przedłużania procedur. To specjaliści, którzy wsparli już setki pracowników w uzyskaniu karty pobytu.

O czym pamiętać zatrudniając cudzoziemca?

Ustawa nakłada na pracodawców, między innymi następujące obowiązki:

 • żądania od cudzoziemca okazania aktualnej podstawy do pobytu w Polsce,
 • uzyskania legalnej podstawy do pracy lub zweryfikowania poprawności wydanej wcześniej,
 • przechowywania kopii tego dokumentu,
 • zgłoszenia w terminie 7 dni cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych.
Jak wysokie są opłaty administracyjne za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę?
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy wynosi 340 zł.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wynosi 440 zł.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji wynosi 440zł.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 440 zł.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa wynosi 440 zł.
 • Opłata skarbowa za zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową wynosi 170 zł.
 • Opłata skarbowa za zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę – 220zł.
Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?

By móc zostać legalnie zatrudnionym, cudzoziemiec powinien posiadać podstawę pobytu oraz podstawę do pracy. Z uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają:

 • studentów polskiej uczelni wyższej,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadaczy Karty Polaka (dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego),
 • posiadaczy wiz humanitarnych,
 • absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce,
 • obywateli państwa członkowskiego UE lub państwa EOG.