Zezwolenie na pracę typu A

Zezwolenie na pracę typu A — legalne zatrudnienie cudzoziemca w Polsce

Przedsiębiorco, zatrudniasz ludzi z innych krajów? Musisz pamiętać o wielu ważnych dokumentach. Często trzeba je uzyskać, zanim pracownik przyjedzie do Polski. Jakie druki są potrzebne? To zależy od kraju, z którego pracownik pochodzi. Jeśli pracownik nie jest z Unii Europejskiej, musisz mieć zezwolenie na pracę typu A

Uzyskanie zezwoleń dla cudzoziemca — czy jest skomplikowane?

Polskie procedury administracyjne nie należą do najprostszych. Kto lubi kolejki, wypełnianie wniosków, czy wydłużający się w nieskończoność czas oczekiwania? Kiedy prowadzisz własną działalność, chcesz się skupić na niej. Poszukiwanie pracowników + dodatkowe wyzwania związanie z prowadzeniem nie powinny zaprzątać Ci głowy. Na szczęście masz nas!

Aby obcokrajowcy mogli legalnie pracować, muszą mieć stosowną podstawę prawną. Jednym z wariantów jest zezwolenie na pracę typu A. Znajomość prawa imigracyjnego jest kluczowa. Nasz zespół zna te zasady i dobrze reprezentuje pracodawców w urzędach w Polsce. Pomożemy Ci przejść przez skomplikowane etapy tego procesu. Zajmujemy się opracowaniem pełnego wniosku wraz z załącznikami. Dzięki temu zatrudnienie cudzoziemca może mieć miejsce w najkrótszym możliwym terminie.

Dlaczego warto uzyskać zezwolenie na pracę typu A dla cudzoziemca?

  • jest niezbędne do uzyskania wizy krajowej, czyli legalnego wjazdu na teren RP,
  • może być podstawą wydania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę,
  • pozwala cudzoziemcowi na wykonywanie pracy nawet do 3 lat.

uzyskaliśmy już

zezwoleń na pracę typu A

Carousel controller

Każdemu z polskich pracodawców zamierzających lub już zatrudniających cudzoziemców oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Działamy na podstawie pełnomocnictwa, dlatego reprezentujemy w pełni naszego klienta. Co to oznacza? W celu umożliwienia wykonywania pracy Twojemu potencjalnemu pracownikowi kontaktujemy się z nim, uzyskujemy konieczne informacje i opracowujemy je w atrakcyjnej dla urzędu formie, czyli formalnego wniosku. Poznaj nasze usługi dla przedsiębiorców.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – jak przebiega proces uzyskania zezwolenia na pracę?

Proces aplikacji o zezwolenie na pracę może być czasochłonny i wymaga szczegółowej wiedzy na temat przepisów imigracyjnych. W przypadku, w którym zamierzasz powierzyć wykonywanie pracy cudzoziemcowi, ważne jest, byś wiedział, jakie dokumenty zebrać i co robić dalej. Przed złożeniem wniosku porozmawiaj z właściwymi urzędami lub zdaj się na nas. Nie zapomnij też o terminach. Wnioski trzeba składać na czas. Nawet jeden dzień spóźnienia może nieść poważne konsekwencje dla Ciebie i Twojego pracownika.

Najpierw sprawdź, jakie dokumenty są wymagane. To zależy od kraju, z którego pracownik przyjeżdża. Potem złóż wniosek o pozwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim. Do wniosku dołącz dokumenty pracownika, takie jak paszport. Musisz też udowodnić, że potrzebujesz pracownika z zagranicy. Urząd sprawdzi wszystko i jeśli będzie OK, wyda zezwolenie. Pamiętaj, by to zrobić, zanim pracownik zacznie pracę.

W uzyskaniu zezwolenia na pracę pomoże Ci:

W uzyskaniu zezwolenia na pracę pomoże Ci:

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

czytaj dalej

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – najczęściej zadawane pytania

Czy każdy cudzoziemiec powinien uzyskać zezwolenie typu A?

Nie, jest szereg wyjątków w ramach których cudzoziemiec może rozpocząć pracę bez konieczności uzyskiwania odrębnego uprawnienia do pracy. Cudzoziemiec natomiast zawsze musi posiadać podstawę do pobytu w Polsce. Podstawą do pobytu jest między innymi:

  • ruch bezwizowy,
  • wiza krajowa,
  • stempel potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt,
  • zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE (Karty Pobytu),
  • zwolnienia wynikające ze specjalnych rozwiązań wprowadzonych w specustawach.
Ile czasu zajmuje uzyskanie zezwolenia na pracę?

A: Na wydanie decyzji urząd ma 30 dni, jednak czas oczekiwania na zezwolenie na pracę może różnić się w zależności od kraju pochodzenia i konkretnej sytuacji cudzoziemca.

Co się stanie, jeśli zezwolenie na pracę pracownika wygaśnie?

Pracownik musi ubiegać się o przedłużenie zezwolenia na pracę przed jego wygaśnięciem. W przeciwnym razie może zostać zobowiązany do zaprzestania pracy i opuszczenia kraju.

Czy pracownik z zezwoleniem na pracę może przenieść się do innego pracodawcy?

Nie, zezwolenie na pracę wydawane jest w oparciu o wniosek konkretnego pracodawcy i w swojej decyzji wskazuje podmiot dla którego cudzoziemiec będzie wykonywał pracę. Nie ma możliwości rozpoczęcia pracy na dokumencie uzyskanym dla innego, nowego pracodawcy.

Jakie są konsekwencje zatrudniania pracownika bez zezwolenia na pracę?

Zatrudnianie osoby bez odpowiedniego zezwolenia na pracę jest przestępstwem i może prowadzić do poważnych kar finansowych. Ukarany może zostać pracownik i pracodawca. Oprócz kar finansowych, pracodawca powierzający nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, w konsekwencji może otrzymać zakaz dalszego zatrudniania cudzoziemców.

Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pracę w imieniu mojego przyszłego pracownika?

Tak, skontaktuj się z naszym specjalistą lub wypełnij formularz

Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pracę w imieniu mojego przyszłego pracownika?

Tak, pracodawcy często aplikują o jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w imieniu swoich pracowników. Jest to część usług, które oferujemy. Dowiedz się więcej na temat uzyskania karty pobytu.