Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zatrudniasz cudzoziemców z: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy? Może dopiero przygotowujesz się do tego? Poznaj najszybszy sposób, by w Twojej firmie pracę zaczęli cudzoziemcy-oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Czas potrzebny na uzyskanie potrzebnych dokumentów to tylko 7 dni.

Najszybszy sposób na zatrudnienie cudzoziemca

Polskie ścieżki administracyjne? Długie, zawiłe i najeżone niełatwymi wnioskami do wypełnienia. Zgadzasz się? Faktycznie, nie zawsze jest łatwo. Jednak dla pracodawców, którzy nie chcą tracić czasu na formalności, jest specjalna opcja, jaka? Procedura uproszczona pozwala na rozpoczęcie pracy w ciągu 7 dni. Pomożemy Ci z niej skorzystać!

Aby obcokrajowcy mogli legalnie pracować, muszą mieć stosowną podstawę prawną, zarówno do pracy, jak i pobytu. W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy wystarczy paszport biometryczny i tak zwane oświadczenie. Uzyskanie oświadczenia trwa 7 dni roboczych, po tym czasie pracownik może rozpocząć pracę.

Dlaczego warto uzyskać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

 • zatrudnienie już w ciągu 7 dni roboczych
 • legalna praca nawet do 24 miesięcy
 • brak testu rynku pracy

uzyskaliśmy już

oświadczeń o powierzeniu pracy

Carousel controller
Ceny zawierają podatek VAT.

Każdemu z polskich pracodawców zamierzających lub już zatrudniających cudzoziemców oferujemy pomoc w przygotowaniu i złożeniu wniosku. Działamy na podstawie pełnomocnictwa, dlatego reprezentujemy w pełni za naszego klienta. Co to oznacza? W celu umożliwienia wykonywania pracy Twojemu potencjalnemu pracownikowi opracujemy stosowne dokumenty i dopniemy wszelkie formalności. Poznaj nasze usługi dla przedsiębiorców.

Jak przebiega uzyskanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi?

Najważniejszym krokiem jest złożenie przez pracodawcę oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Dokument ten składany jest w odpowiednim Powiatowym Urzędzie Pracy. Po złożeniu oświadczenia, pracodawca czeka na jego rejestrację, co jest niezbędnym warunkiem do legalnego zatrudnienia pracownika z zagranicy.

Ostatnią fazą jest podjęcie pracy przez cudzoziemca oraz dopełnienie obowiązków informacyjnych wynikających z posiadanej decyzji. Na co zwrócić uwagę? Cały proces wymaga dokładności i przestrzegania przepisów prawa. Jest to ważne dla pracodawcy i pracownika, aby uniknąć trudności związanych z legalnością zatrudnienia i przedłużenia procedur.

Przez formalności przeprowadzi Cię:

Więcej o legalnej pracy znajdziesz na blogu

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy szukając pracowników? W dzisiejszych dynamicznych realiach rynku pracy, przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników. Proces rekrutacji może być czasochłonny i kosztowny, zwłaszcza dla...

czytaj dalej

Legalne zatrudnienie cudzoziemca – najczęściej zadawane pytania

Czy każdy cudzoziemiec powinien uzyskać zezwolenie typu A?

Nie, cudzoziemcy z 5 wybranych krajów mogą zostać zatrudnieni na podstawie tzw. oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Procedurą uproszczoną jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Jego zastosowanie jest możliwe w przypadku obywateli 6 państw:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii.
 • Ukrainy

Zatrudnieni w ramach tej procedury pracownicy mogą wykonywać pracę w Polsce legalnie. Bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Istnieje również szereg przypadków niewymagających legalizacji pracy w Polsce.

Ile czasu zajmuje procedura oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Powiatowe Urzędy Pracy wydają oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi do 7 dni od rejestracji wniosku, 30 dni w razie konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Co się stanie, jeśli oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wygaśnie?

Jeżeli nie mają zastosowania specjalne rozwiązania w ramach specustawy, praca cudzoziemca staje się nielegalna. Dlatego ważne jest śledzenie okresu legalnej pracy i podejmowanie działań mających na celu przedłużenie legalności pracy i zezwoleń.

Czy pracownik posiadający oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy może podjąć pracę u innego pracodawcy?

Pracownik zatrudniony w oparciu o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, nie może zostać zatrudniony na podstawie tego samego oświadczenia u innego pracodawcy. Wyjątek stanowi skierowanie pracownika tymczasowego do innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi, z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie.

Jakie są konsekwencje zatrudniania pracownika bez zezwolenia na pracę?

Zatrudnianie osoby bez odpowiedniego zezwolenia na pracę jest przestępstwem i może prowadzić do poważnych kar finansowych. Ukarany może zostać pracownik i pracodawca. Oprócz kar finansowych, pracodawca powierzający nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom, w konsekwencji może otrzymać zakaz dalszego zatrudniania cudzoziemców.

Kiedy cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce?

By móc zostać legalnie zatrudnionym, cudzoziemiec powinien posiadać podstawę pobytu oraz podstawę do pracy (lub być zwolnionym z posiadania pozwolenia na pracę). Z uzyskania zezwolenia na pracę zwolnieni są pracodawcy, którzy zatrudniają:

 • studentów polskiej uczelni wyższej,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt stały,
 • posiadaczy Karty Polaka (dokument potwierdzający przynależność do narodu polskiego),
 • posiadaczy wiz humanitarnych,
 • absolwentów polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach,
 • osoby posiadające zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE wydane w Polsce,
 • obywateli państwa członkowskiego UE lub państwa EOG.