Baza

Wiedzy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

lis 6, 2023

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy

O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać

Procedura aplikacyjna na wizę typu D

 1. Zebranie wszystkich wymaganych dokumentów.
 2. Umówienie spotkania w konsulacie Polski w kraju cudzoziemca.
 3. Złożenie wniosku osobiście oraz wniesienie opłaty konsularnej.
 4. Oczekuj na rozpatrzenie wniosku, co może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o wizę typu D?

 1. Wypełniony i podpisany wniosek o wizę krajową.
 2. Paszport ważny co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie wyjazdu z Polski.
 3. Kolorowe zdjęcie paszportowe.
 4. Ubezpieczenie zdrowotne o pokryciu min. 30 000 EUR, ważne w całej strefie Schengen.
 5. Dokumenty potwierdzające cel pobytu, np. umowa o pracę, zaświadczenie z uczelni itp.
 6. Dowody posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów pobytu.
 7. Zaświadczenie o niekaralności.

Zestaw dokumentów, jakie są niezbędne do uzyskania wizy, jest odmienny dla każdego z rodzaju wiz.

Wiza krajowa typu D

Wiza krajowa (typu D) jest dla osób, które planują pobyt w Polsce dłuższy niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Dokument ten umożliwia wielokrotne przekraczanie granicy i może być wydana na okres do 1 roku. Cudzoziemcy mogą ubiegać się o wizę typu D w celach zarobkowych, edukacyjnych, naukowych czy rodzinnych.

Rodzaje wiz

 1. Wiza Schengen (typu C) pozwala na krótkoterminowy pobyt do 90 dni, w każdym 180-dniowym okresie w strefie Schengen. Wiza ta może być wydana na różne cele, takie jak turystyka, biznes, czy odwiedziny u rodziny.
 2. Wiza biznesowa dla osób planujących podróże biznesowe, w tym udział w targach, konferencjach lub spotkaniach z partnerami handlowymi.
 3. Wiza studencka dla osób, które zostały przyjęte na studia lub inne formy edukacji w Polsce.
 4. Wiza pracownicza specjalnie dla osób, które mają podpisaną umowę o pracę z polskim pracodawcą.
 5. Wiza dla przedsiębiorców dla tych, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce.

time2work – pomoc w legalizacji pracy

Wiza to dokument, wydawany cudzoziemcom, których państwa nie podpisały z Polską umowy o ruchu bezwizowym. Wiza to dokument legalizujący pobyt cudzoziemca na terytorium Polski, w konkretnym celu. Jeżeli zamierzasz zatrudnić cudzoziemca, pamiętaj zapytać go, czy posiada ważną wizę. Jej brak oznacza, że konieczne będzie jej uzyskanie. W tym celu potrzebne będzie przygotowanie przez Ciebie dokumentów, które pozwolą cudzoziemcowi dopiąć wszystkie formalności. Sprawdź, jakie dokumenty są niezbędne do zatrudnienia cudzoziemca. Przykładowo, może to być zezwolenie na pracę lub jednolite zezwolenie na pobyt i pracę.

Swoją pozycję na rynku legalizacji pracy cudzoziemca budujemy od 2016 roku. W czasie naszej działalności uzyskaliśmy setki dokumentów. Przyczyniły się one do spełnienia marzeń o pracy w Polsce wielu obcokrajowców. Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci zatrudniać legalnie.

5/5 - (1)
Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...

Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r.

Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r.

[:pl] Czy pracodawcy chętnie decydują się na zatrudnienie cudzoziemca? Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r. Na stronie GUS dostępne są już dane dzięki, którym dowiemy się, jaka była liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Zapraszamy do lektury nowego...