Baza

Wiedzy

Case Study: Legalne zatrudnienie studenta – cudzoziemca z Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego

mar 27, 2024

Niedawno otrzymaliśmy zapytanie od firmy, która planowała zatrudnić studenta zagranicznego studiującego na Prywatnej Placówce Szkolnictwa Wyższego „Kijowski Uniwersytet Medyczny” z siedzibą w Kijowie. Firma chciała upewnić się, że cały proces zatrudniania będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa imigracyjnego, zwłaszcza w kontekście tego, że uczelnia zagraniczna uzyskała pozwolenie na utworzenie filii na terytorium Polski.

Zapewnienie zgodności z polskim i ukraińskim prawem

Głównym wyzwaniem było zapewnienie, że firma będzie mogła zatrudnić studenta zagranicznego zgodnie z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego, biorąc pod uwagę specyfikę funkcjonowania uczelni zagranicznej w Polsce.

Legalizacja pracy studenta

Polskie ustawy mające wpływ na zatrudnienie cudzoziemców

  1. Wyjaśniliśmy firmie, że zgodnie z przepisami paragrafu 1 ustępu 10 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r., zezwolenie na pracę nie jest wymagane dla studentów studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce.
  2. Przedstawiliśmy firmie szczegółowe informacje dotyczące decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2023 r., która udzieliła pozwolenia na utworzenie filii uczelni zagranicznej na terytorium Polski przez Prywatną Placówkę Szkolnictwa Wyższego „Kijowski Uniwersytet Medyczny” z siedzibą w Kijowie.
  3. Zaznaczyliśmy, że choć uczelnia zagraniczna funkcjonuje na terytorium Polski i prowadzi kształcenie na podstawie prawa ukraińskiego, to nie ma prawa wydawania polskich dyplomów ukończenia studiów. Jednakże, legalne studia na tej uczelni pozwalają studentom na legalne zatrudnienie w Polsce.

O czym powinien pamiętać pracodawca?

  1. Ważna jest skrupulatna weryfikacja dokumentów, takich jak zaświadczenia uczelniane, potwierdzające legalność studiów i pobytu studenta na terenie Polski.
  2. Interpretacji przepisów prawa imigracyjnego oraz procedura zatrudniania studentów zagranicznych, włączając w to konieczność regularnej kontroli ważności dokumentów pobytowych.
  3. W powyższym pomocy udzielą nasi specjaliści
Najwyższa jakość usług time2work

Dzięki naszej pomocy firma była w stanie zatrudnić studenta zagranicznego z Kijowskiego Uniwersytetu Medycznego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego i ukraińskiego. Zapewniliśmy, że proces zatrudniania odbył się zgodnie z prawem, co pozwoliło firmie uniknąć ewentualnych problemów prawnych i finansowych.

Nasze wsparcie umożliwiło firmie budowę pozytywnego wizerunku jako pracodawcy, który respektuje przepisy imigracyjne i dba o legalność zatrudnienia, niezależnie od pochodzenia czy statusu imigracyjnego pracowników.

Nasz klient przekonał się, o tym, że warto skorzystać z usług specjalistów. Możesz i Ty sprawdzić nasze kompetentne podejście. Wybierz usługę, która Cię interesuje.

ps. Rekrutujemy także pracowników z Filipin

 

 

 

 

time2work | Website | + posts

Jako specjalista w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców codziennie rozwiewam wątpliwości pracodawców, którzy uzupełniają kadry swoich firm pracownikami z zagranicy.

Ostatnie wpisy

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników – najlepsze strategie

Jak rekrutować pracowników w dobie dynamicznych zmian na rynku pracy? Każda firma staje przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników, którzy wpłyną na jej rozwój i konkurencyjność. Rekrutacja jest procesem złożonym i wymaga zastosowania skutecznych strategii....