Baza

Wiedzy

Czy pobyt obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową zostanie przedłużony?

sty 31, 2024

Czy pobyt obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową zostanie przedłużony?

Decyzja Rady UE 2023/2409 z dnia 19 października 2023 r. przewiduje kontynuację tymczasowej ochrony dla osób z Ukrainy. Zgodnie z treścią decyzji: “Przedłuża się o rok tymczasową ochronę udzielaną wysiedleńcom z Ukrainy, o których mowa w artykule 2 decyzji wykonawczej (UE) 2022/382, aż do dnia 4 marca 2025 r.” W dniu 18 stycznia 2024 r. na stronie gov.pl pojawiła się informacja o analogicznym do decyzji Rady UE przedłużeniu terminu obowiązywania wydanych dotychczas zaświadczeń o objęciu ochroną czasową. Oznacza to, że cudzoziemcy posiadający zaświadczenia o objęciu ochroną czasową, nie muszą ich zmieniać. Nadal jednak nie zostały wprowadzone zmiany ustawowe. MSWiA deklaruje, że polskie regulacje zostaną dostosowane do unijnych.

 

Czy pobyt obywateli Ukrainy objętych ochroną czasową zostanie przedłużony?

Czym jest ochrona czasowa?

Ochrona czasowa, to specjalny status prawnoinstytucjonalny udzielany przez państwo osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji, zazwyczaj związaną z kryzysem humanitarnym, wojennym lub innym poważnym zagrożeniem. Jest to środek mający na celu zapewnienie tymczasowego schronienia i ochrony przed niebezpieczeństwem.

W kontekście decyzji Rady UE o przedłużeniu tymczasowej ochrony dla osób z Ukrainy, ochrona czasowa obejmuje przyznanie określonych praw i uprawnień tymczasowo przebywającym w innym kraju obywatelom Ukrainy, którzy uciekli z powodu wojny. W ramach tej ochrony mogą być zagwarantowane prawa do pracy, zakwaterowania, dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i innych istotnych usług społecznych. Ochrona czasowa jest zazwyczaj udzielana na określony czas, dostosowywany do trwającej sytuacji kryzysowej.

 

Czym jest ochrona czasowa?

Zalegalizuj pobyt zgodnie z procedurami

 Obywatele Ukrainy, objęci ochroną czasową, mogą wnioskować o wydanie zezwoleń na pobyt czasowy. Dodatkowo, zgodnie ze specjalnymi rozwiązaniami wprowadzonymi ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, nawet jeżeli wniosek będzie zawierał braki formalne, decyzja zostanie wydana, ale na krótszy okres (1 rok). Warto skorzystać z tych udogodnień i wystąpić o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy.

Pomoc z legalizacją pracy

Uważasz sprawy administracyjne za skomplikowane? Gratulujemy, zgadza się z Tobą większość naszego społeczeństwa.

Kiedy jednak na szali stoi realizacja zleceń, które ma Twoja firma nie ma czasu na zwłokę, jeżeli znalazłeś pracowników, kórzy mogą Ci pomóc zatrudnij ich.

Owszem zatrudnienie pracowników z zagranicy to dodatkowe formalności. Jednak nie martw się o nie, powierz ich realizację naszym specjalistom,  podpowiemy co i jak oraz przygotujemy stosowne dokumenty. Dowiedz się więcej o naszych usługach:

 

 

5/5 - (1)
time2work | Website | + posts

Jako specjalista w zakresie legalizacji pracy cudzoziemców codziennie rozwiewam wątpliwości pracodawców, którzy uzupełniają kadry swoich firm pracownikami z zagranicy.

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...

Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r.

Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r.

[:pl] Czy pracodawcy chętnie decydują się na zatrudnienie cudzoziemca? Ilu cudzoziemców pracowało w Polsce w 2022 r. Na stronie GUS dostępne są już dane dzięki, którym dowiemy się, jaka była liczba cudzoziemców zatrudnionych w Polsce. Zapraszamy do lektury nowego...