Baza

Wiedzy

Wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

sie 11, 2023

Leasing pracownika = wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

Często odpowiadamy na pytanie o wynajem pracownika – “czy mogę od Państwa wynająć pracownika?“, ile to kosztuje?

Wynajęcie pracownika to nic innego jak skorzystanie z usługi leasingu (użyczenia) pracownika. To jedna z naszych podstawowych usług. Działamy jako agencja pracy zarejestrowana w rejestrze KRAZ. Time2work został wpisany do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Nasz numer to 13395. Zachęcamy do sprawdzenia, legalne działanie daje nam prawo do pośredniczenia w całym procesie zatrudnienia i pracy pracownika. Dzięki czemu możemy przejąć wszelkie obowiązki pracodawcy związane z dokumentacją, a nawet wypłatą wynagrodzeń.

Nasi klienci mówią “to najwygodniejsza forma zatrudnienia” – dlaczego? O tym w dalszej części artykułu…

Na jakiej podstawie prawnej działa agencja pracy oferująca wynajem pracowników?

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1563) reguluje kwestie pracy tymczasowej. Praca tymczasowa to wykonywanie pracodawcy użytkownika pracy, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Praca ta może być rozumiana jako praca:

 • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
 • której terminowe wykonanie przez obecną kadrę pracodawcy nie byłoby możliwe, lub
 • której wykonanie należało do nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego do 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.Wynajem pracownika, jakie obowiązki ma pracodawca?

Kim jest pracodawca użytkownik?

Pracodawcy użytkownicy to osoby lub firmy korzystające z usług pracowników zatrudnionych przez APT. Pracodawca użytkownik nie jest bezpośrednim pracodawcą pracownika.

Przykład

Anna jest zatrudniona w agencji pracy tymczasowej, ale codziennie wykonuje swoje obowiązki w supermarkecie. Supermarket to w tym przypadku to pracodawca użytkownik. Korzysta on z jej pracy, ale formalnie jej nie zatrudnia.

Agencja pracy tymczasowej jest więc pośrednikiem. Zajmuje się sprawami związanymi z zatrudnieniem, takimi jak umowa, naliczanie urlopu i wynagrodzenia, ubezpieczenie itp. Pracodawca użytkownik z kolei określa warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Decyduje także o tym, jakie zadania ma wykonywać pracownik, w jakich godzinach oraz w jakim miejscu.

Czy warto wynająć pracownika

Jakie zalety ma leasing pracownika często zwany wynajmem pracowników?

Zdaniem naszych klientów korzystanie z pracy tymczasowej jest bardzo wygodne. Pozwala elastycznie zarządzać zasobami ludzkimi. Ponadto to rozwiązanie pozwala dostosować liczbę pracowników do aktualnych zapotrzebowań. Tę cechę szczególnie doceniają duże firmy produkcyjne, których działalność jest zależna od sezonu.

Na korzyść tej usługi działa także fakt, że agencja pracy przejmuje obowiązki pracodawcy. Jakie?

 • Rekrutacja i selekcja kandydatów
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (w tym np. zgłoszenia do ZUS, i kwestie urlopu)
 • Naliczanie i wypłacanie wynagrodzeń na podstawie czasu pracy osoby zatrudnianej
 • Realizacja badań lekarskich zgodnych z potrzebami firmy
 • Przeprowadzenie wstępnego przeszkolenia BHP
 • Realizacja zobowiązań wynikających z legalizacji pracy (w przypadku cudzoziemców)

Lista obowiązków agencji pracy oferującej leasing pracowniczy nie kończy się na tych punktach. Mimo, że pracodawca użytkownik nie jest bezpośrednim pracodawcą pracownika tymczasowego, to także ma pewne obowiązki.

Znajdziemy pracowników dla Ciebie

Jakie obowiązki ma pracodawca użytkownik wybierający leasing pracowniczy

Pracodawca użytkownik przede wszystkim jest zobowiązany zapewnić pracownikowi bezpieczne warunki pracy. Jednocześnie taki pracownik nie może być traktowany gorzej od tzw. własnych pracowników. Obowiązki te wynikają z ustawy o pracy tymczasowej. Są to między innymi:

 1. Zapewnienie równego traktowania. Pracodawca użytkownik ma obowiązek traktowania pracowników tymczasowych równo i uczciwie. Nie może pozwolić sobie bez na różnicowanie pracownika użyczonego w stosunku do pracowników stałych. W kwestiach takich jak: wynagrodzenie, warunki i czas pracy oraz dostęp do świadczeń socjalnych.
 2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca użytkownik ma obowiązek:
  1. przeszkolić pracownika tymczasowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. ustalać okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy,
  3. przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.
 3. Zapewnienie odzieży roboczej. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi agencji odzież i obuwie robocze. Muszą one odpowiadać zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy. Po stronie pracodawcy użytkownika jest także zakup:
  1. środków ochrony indywidualnej,
  2. napojów i posiłków profilaktycznych.
 4. Ewidencja czasu pracy pracowników tymczasowych. Pracodawca użytkownik jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy oraz urlopów pracowników tymczasowych. Taka ewidencja przekazana agencji pracy jest podstawą do policzenia i wypłaty wynagrodzenia.
 5. Zapewnienie pracy zgodnej z umową. Bez względu na rodzaj umowy, na podstawie której pracownik jest zatrudniony warunki pracy oraz zakres czynności nie może ulegać zmianie. Mogą to być umowy o pracę, jak i umowy prawa cywilnego.

Wszystkie te obowiązki mają na celu zapewnienie uczciwych i godziwych warunków pracy oraz zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie pracy tymczasowej.

Zjęcie zawiera logo i umowy dla pracowników

Kiedy wynajem pracownika nie jest możliwy?

Leasing pracowniczy nie zawsze jest możliwy, ustawa o pracy tymczasowej określa, kiedy firmy nie mogą z niego skorzystać.

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy:

 1. szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 237 rozporządzenia w sprawie przepisów szczególnych bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. na stanowisku, zajmowanym przez pracownika biorącego udział w strajku;
 3. na stanowisku pracownika zwolnionego w ciągu 3 ostatnich miesięcy przed rozpoczęciem pracy tymczasowej. Oczywiście wyłącznie, gdy rozwiązanie umowy miało miejsce z powodów niedotyczących pracowników, których zatrudnia firma.
 4. wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową.

Działanie agencji pracy

Co warto ustalić z firmą zajmującą się wynajmem pracowników?

Praktyka naszego działania pozwoliła nam wybrać najważniejsze kwestie, jakie ustalamy podczas podpisywania umowy regulującej leasing pracowniczy. Są to:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy zatrudnianej osoby,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej,
 • wynagrodzenie za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu,
 • warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zawsze, przed podpisaniem umowy o współpracy informujemy o obowiązkach pracodawcy, które nakłada ustawa zarówno na nas jako agencję, jak i na pracodawcę użytkownika. Ponadto, w naszej ofercie zawarliśmy możliwość zapewnienia tłumacza na obowiązkowe szkolenia dla pracowników.

Wybierając skorzystanie z wynajmu pracowników tymczasowych nasi klienci nie martwią się o kwestie rozumienia tak istotnych kwestii jak treści BHP.

Czy mogę wynająć pracownika

Time2work – przejmuje większość obowiązków pracodawcy

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców w Polsce musi pamiętać o zrealizowaniu obowiązków wynikających z zalegalizowania pracy i pobytu. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa stanowią specjalne procedury i wymogi, które muszą być spełnione, aby zagraniczny pracownik mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Skorzystanie z usług time2work pozwoli na pewne i sprawne znalezienie odpowiedniej kadry, także z zagranicy. Dzięki usłudze, jaką jest wynajem pracownika nasi klienci zyskują spokój i poczucie bezpieczeństwa jednocześnie spełniając wszelkie wymogi prawne.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Tel. 602 155 006 e-mail: sprzedaz@time2work.pl

5/5 - (1)
Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy szukając pracowników? W dzisiejszych dynamicznych realiach rynku pracy, przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników. Proces rekrutacji może być czasochłonny i kosztowny, zwłaszcza dla...

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w...

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak...