Baza

Wiedzy

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca w 2024

sie 9, 2023

[:pl]W obecnych czasach globalizacja i mobilność pracowników stały się powszechne. Zatrudnianie cudzoziemców może stanowić ważny element rozwoju Twojej firmy. Jednakże zgodnie z aktualnymi przepisami, to pracodawcy mają obowiązek zapewnić legalne zatrudnienie cudzoziemców.

To pracodawca, a nie cudzoziemiec jest uprawniony do uzyskania odpowiednich dokumentów. W tym składania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy czy uzyskiwania zezwoleń na pracę. W ich wyniku osoba legalnie przebywająca w Polsce będzie mieć prawo do podjęcia pracy. Prawidłowa obsługa tych procesów po stronie pracodawcy wymaga wiedzy i doświadczenia. Łatwo jest popełnić błędy w zawiłych procedurach administracyjnych.

Najpopularniejsze rodzaje dokumentów, na podstawie których cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Polsce, przedstawiamy poniżej. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc i doradztwo! Miłej lektury

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy

Jest to najprostsza procedura dotycząca zatrudnienia cudzoziemców – dlaczego? Zgłoszenia dokonujemy już po rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca. Nie ma również konieczności wcześniejszej weryfikacji, czy na rynku pracy jest potrzeba, by zatrudnić cudzoziemca na dedykowanym stanowisku. Ponadto zgłoszenia są darmowe, należy jednak pamiętać, że nie podlegają one korekcie. Nie ma możliwości zmiany wcześniej złożonego powiadomienia. Dlatego też, podczas składania powiadomienia, należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność wprowadzanych danych.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Procedura ta dedykowana jest dla obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Nie dotyczy cudzoziemców reprezentujących inne Państwa. Jeszcze stosunkowo niedawno w tym gronie Państw była także Rosja.

Oświadczenie należy uzyskać jeszcze przed zatrudnieniem cudzoziemca. Procedura uzyskiwania nie jest długa W większości przypadków, decyzja wydawana jest w ciągu 7 dni, a w przypadkach bardziej skomplikowanych postępowań – 30 dni. Koszt administracyjny to 100 zł, a samo oświadczenie pozwala na zatrudnienie cudzoziemca nawet do dwóch lat.

Zezwolenie na pracę (typu A, B, C, D, E)

Na podstawie tych dokumentów możliwe jest zatrudnienie obywateli wszystkich państw świata.

Zatrudnienie na podstawie zezwolenia należy zaplanować z wyprzedaniem, czas oczekiwania na wydanie decyzji, w zależności od urzędu wojewódzkiego, to 30 dni.

W przypadkach wymagających dodatkowej weryfikacji nawet do dwóch miesięcy. Koszt administracyjny to 100 zł, a długość zatrudnienia na podstawie zezwolenia na pracę, może wynosić do 3 lat.

Zezwolenia na pracę sezonową (typu S)

O zezwolenie sezonowe mogą starać się tylko Ci pracodawcy, którzy prowadzą działalność sezonową. Podobnie, jak w przypadku klasycznych zezwoleń na pracę, na podstawie tego dokumentu pracodawca ma możliwość zatrudnienia obywateli wszystkich państw Świata. Koszt administracyjny to 30 zł jednak czas oczekiwania na wydanie decyzji jest krótszy niż w przypadku zezwoleń pozostałych typów i wynosi 7 dni roboczych, a w przypadkach skomplikowanych, maksymalnie 2 miesiące.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jest to szczególna kategoria dokumentów zezwalających na pracę cudzoziemca.

W ramach ujednoliconej procedury cudzoziemiec może zalegalizować zarówno swój pobyt, jak i pracę. Istotnym jest fakt, że następuje tutaj powiązanie zezwolenia z miejscem wykonywania pracy (na rzecz konkretnego pracodawcy).

W tym przypadku stroną postępowania o wydanie decyzji jest cudzoziemiec.

Decyzja pobytowa zawiera informacje o pracodawcy, dla którego cudzoziemiec pracuje. Uzyskanie tego dokumentu jest najbardziej czasochłonne — w zależności od urzędu wojewódzkiego rozpatrującego wniosek, procedura trwa średnio od 3 miesięcy nawet do roku.

Z posiadanych decyzji zezwalających na pracę wynikają także obowiązki informacyjne. Brak dopełnienia formalności podlega karze grzywny.

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Jak trudno uzyskać te wszystkie dokumenty?

Zalegalizowanie pobytu i pracy cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wymaga zrealizowania pewnych procedur. Jednak pierwszym wyzwaniem, przed jakim staje pracodawca, jest dobór odpowiedniej z nich.

Zawnioskowanie o dokumenty, wymaga znajomości tej procedury i zebrania odpowiednich załączników. Jeżeli powyższy temat jest Ci obcy, zapraszamy do skorzystania z naszych usług w zakresie legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców w Polsce. Nie wiesz, czy dopełniłeś wszystkich obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemców? Zleć nam audyt spraw Twoich pracowników.

Specjalizujemy się w pomocy pracodawcom w procesie legalizacji pracy cudzoziemców. Nasz doświadczony zespół jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami i procedurami w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Oferujemy profesjonalne doradztwo, pomoc w przygotowaniu dokumentów oraz prowadzenie niezbędnych formalności. Zarówno tych do zalegalizowania pobytu, jak i uzyskania zezwolenia na pracę.

Z nami wszystkie dokumenty uzyskasz bez wysiłku.

Dlaczego trzeba zalegalizować pracę i pobyt cudzoziemca?

Pracodawca powinien pamiętać o zalegalizowaniu pracy cudzoziemca, gdyż:

  1. Zgodność z prawem pracy i pobytu. Zatrudnianie cudzoziemca bez legalnych zezwoleń lub dokumentów narusza polskie prawo imigracyjne i pracy. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe, zakaz zatrudniania cudzoziemców lub nawet odpowiedzialność karna.
  2. Legalizacja pracy i pobytu umożliwia pracownikowi uzyskanie wymaganych dokumentów, które poświadczają jego legalne zatrudnienie w Polsce. Dla pracownika jest to również kwestia bezpieczeństwa, pozwala mu legalnie przebywać w kraju i korzystać z praw i świadczeń socjalnych i medycznych.
  3. Uniknięcie kontroli i sankcji. Polskie służby imigracyjne oraz inspekcje pracy przeprowadzają regularne kontrole w miejscach zatrudnienia. Mają one na celu sprawdzenie legalności zatrudnienia pracowników, w tym cudzoziemców. Jeśli pracodawca nie dopełni obowiązków związanych z legalizacją pracy, może to skutkować nałożeniem sankcji i utratą zaufania ze strony władz.
  4. Wizerunek firmy: Dbałość o legalność zatrudnienia cudzoziemców wpływa na wizerunek firmy jako pracodawcy, który przestrzega przepisów i troszczy się o swoich pracowników. Zgodność z prawem jest ważna dla budowania zaufania zarówno wśród pracowników, jak i klientów.
  5. Konkurencyjność na rynku pracy: Legalne zatrudnienie cudzoziemców może być korzystne dla pracodawcy. Pozwala na pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej z różnych krajów. To z kolei może przyczynić się do poprawy konkurencyjności firmy na rynku pracy.

Ważne jest, aby polski pracodawca zatrudniający cudzoziemców działał zgodnie z przepisami prawa i współpracował z odpowiednimi instytucjami, takimi jak urząd wojewódzki, aby uzyskać wymagane zezwolenia na pracę i pobyt dla swoich pracowników spoza Polski.

Przed zatrudnieniem cudzoziemca, warto dokładnie zapoznać się z obowiązującymi regulacjami lub skorzystać z pomocy specjalistów, w celu uniknięcia potencjalnych problemów prawnych i administracyjnych.

Jakie dokumenty są potrzebne by zatrudnić cudzoziemca

Time2work- specjaliści w legalizacji pracy i pobytu

Pracodawca zatrudniający cudzoziemców w Polsce musi pamiętać o zrealizowaniu obowiązków wynikających z zalegalizowania pracy i pobytu. Obowiązujące w Polsce przepisy prawa stanowią specjalne procedury i wymogi, które muszą być spełnione, aby zagraniczny pracownik mógł legalnie pracować i przebywać w Polsce.

Skorzystanie z usług time2work pozwoli na pewne i sprawne zatrudnienie cudzoziemców, jednocześnie spełniając wszelkie wymogi prawne. Naszym celem jest wspieranie firm w pozyskiwaniu najlepszych talentów z całego świata oraz zapewnienie, że proces legalizacji pracy przebiegnie bez zakłóceń, a decyzja zostanie uzyskania w możliwie najszybszym czasie.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszymi usługami, prosimy o kontakt. Jesteśmy gotowi służyć pomocą i odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania.

Daria Nowakowska Tel. 502 084 236 Email: legalizacja@time2work.pl[:]

5/5 - (1)
Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy szukając pracowników? W dzisiejszych dynamicznych realiach rynku pracy, przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników. Proces rekrutacji może być czasochłonny i kosztowny, zwłaszcza dla...

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w...

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak...