Polityka prywatności

+48 774 618 052 rekrutacja@time2work.pl Aplikuj teraz

Dane osobowe

W trosce o Twój spokój i bezpieczeństwo, chcielibyśmy wyjaśnić Ci pewne kwestie związane z ochroną danych osobowych. Zgłaszając się do naszej firmy jako kandydat lub klient podajesz nam pewne dane na swój temat, po to byśmy mogli się z Tobą kontaktować, przesłać Ci ofertę lub Cię rekrutować. Określone dane są nam niezbędne byśmy mogli zrealizować cel, który stawiasz przed nami kontaktują się z naszą agencją, jeżeli nie podasz nam danych o które prosimy nie zrealizujemy określonych działań.

W ramach naszej polityki ochrony danych osobowych gwarantujemy, że  podawane nam dane będą przetwarzane z  zachowaniem troski o ich bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administrator to jednostka odpowiadająca za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo. Administratorem danych jest:

time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Wyrażając zgodę na marketing Twoje dane w określonych w treści zgody warunkach będą współadministrowane także przez firmę

TimeTax Polska sp. z o.o. sp. K.  ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377.

W innych przypadkach nie udostępniamy danych podmiotom innym niż te, które wskażemy w dalszej części tej polityki. Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych: Marcin Wowk, e-mail na: iod.time2work@grupaformat.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 1. W celu selekcji i rekrutacji kandydatów prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przetwarzamy:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 2. w celu selekcji i rekrutacji kandydatów, w ramach własnych ofert pracy time2work (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych, przetwarzamy:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 3. w celu zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), pełny zakres przetwarzanych danych kandydat poznaje w momencie zatrudnienia,
 4. w celu wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy dane niezbędne do identyfikacji oraz komunikacji z podmiotem danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,o tym jakie dane posiadaliśmy opis czynności przetwarzania
 5. w celu przesyłania treści marketingowych związanych z ofertami pracy i rozliczeniem podatku dochodowego -jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody ( zgoda wyrażona zostaje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox w formularzu zgłoszeniowym).
 6. w celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia poprzez monitoring zewnętrzny naszej siedziby (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy:
  • Twój wizerunek
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz oceny ich pracy poprzez: rejestrowanie połączeń telefonicznych (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz sprzeciwić się rejestrowaniu połączenia przerywając je, przetwarzamy:
  • dane zawarte w nagraniu
  • numer telefonu z którego wykonane zostało połączenie.
 8. w celu przedstawienia oferty handlowej lub oferty pracy, w ramach pozostawionego zapytania w formularzach, mediach społecznościowych czy poprzez inny środek komunikowania. (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dążenie do zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy:
  • adres e-mail/numer telefonu
  • imię, nazwisko, nazwa firmy,
  • inne dane zawarte w treści zapytania

Podanie przez Państwa danych w każdym z powyższych przypadków jest dobrowolne, jednak jeżeli nie przekażą nam ich Państwo, realizacja wybranego celu, nie będzie możliwa.

 Jak wyrażasz zgodę?

Zgoda by była ważna musi być przede wszystkim świadoma, jasno przekazana oraz dobrowolna. Jako Twoją zgodę odbieramy:

 • przesłanie aplikacji lub nam CV zawierającego dane,
 • zgodę wyrażoną telefonicznie podczas rozmowy z rekruterem,
 • sam fakt podania danych naszemu rekruterowi.

Dlatego też nie wymagamy zawarcia w CV klauzuli- wyrażam zgodę ….

Ze swojej strony umożliwiamy Ci wycofanie zgody w dowolnym momencie – prosimy tylko o wiadomość mailową: (dane.osobowe@time2work.pl) lub przekazanie tej informacji naszemu rekruterowi. 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
 • W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy, obowiązków prawa i realizacji roszczeń wynikających z umowy.
 • W przypadku d), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 • W przypadku e) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku f) i g), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni, a po jego upływie usunięte, jeżeli nie zaistnieje potrzeba przedłużenia okresu przetwarzania w celu dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku h) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji lub powstania nowego celu, jak np. realizacja umowy.

Komu przekazujemy dane?

Dane, które przetwarzamy powierzamy wyłącznie sprawdzonym partnerom są to firmy realizujące usługi biurowe i informatyczne, na naszą rzecz.

Dodatkowo, jeżeli Cię rekrutujemy to przekazane nam przez Ciebie dane może otrzymać Twój potencjalny pracodawca – oczywiście tylko i wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody (najczęściej wyrażona podczas kontaktu telefonicznego).

Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa możemy udostępnić dane służbom takim jak: Straż Graniczna, Policja itp.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

 Twoje prawa

Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienie danych do innej firmy,
 • wycofania wyrażonej zgody.

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

time2work sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@time2work.pl

Dane użytkowników strony www

Pliki cookies

Administrowanie serwisem WWW wymaga od nas zbierania informacji dotyczących zapytań HTTP, które kierowane są do naszego serwera. Informacje te zbierane są wyłącznie w celu administrowania serwisem. Dlatego też nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkowników strony time2work. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do podmiotu trzeciego.

 Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystanie Państwa danych na rzecz poprawy jakości działania strony WWW prosimy o przejścia do cofnięcie zgody na zapisywanie plików cookie oraz zaprzestanie korzystania z naszej strony www. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

 • Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

 • Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

 • Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Strona time2work.com.pl wykorzystuje wskazany poniżej system analityczno-reklamowy. W celu poprawy jakości technicznej, dostosowania stron do Państwa potrzeb oraz prowadzenia statystyki strony WWW wykorzystujemy narzędzia analityczne firmy Google.

Aby Państwa dane nie były przetwarzane w systemach Google prosimy o przejście do narzędzia Google i wybrania interesującej Państwa opcji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

www.time2work.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.).
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),

takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie z pixela facebooka, gromadzi on pięć rodzajów danych:

 1. Nagłówki HTTP– wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej.
 2. Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka.
 3. Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku
 4. Wartości opcjonalne – deweloperzy oraz marketerzy mogą zdecydować się na wysyłanie dodatkowych informacji na temat danej wizyty przez zastosowanie niestandardowych zdarzeń zmiany danych. Do niestandardowych zdarzeń zmiany danych można na przykład zaliczyć wartość konwersji czy typ strony.
 5. Nazwy pól formularzy– zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.

Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie nam dostosowania reklam na portalu społecznościowym FB do twoich oczekiwań.

Dane osobowe

W trosce o Twój spokój i bezpieczeństwo, chcielibyśmy wyjaśnić Ci pewne kwestie związane z ochroną danych osobowych. Zgłaszając się do naszej firmy jako kandydat lub klient podajesz nam pewne dane na swój temat, po to byśmy mogli się z Tobą kontaktować, przesłać Ci ofertę lub Cię rekrutować. Określone dane są nam niezbędne byśmy mogli zrealizować cel, który stawiasz przed nami kontaktują się z naszą agencją, jeżeli nie podasz nam danych o które prosimy nie zrealizujemy określonych działań.

W ramach naszej polityki ochrony danych osobowych gwarantujemy, że  podawane nam dane będą przetwarzane z  zachowaniem troski o ich bezpieczeństwo i zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych osobowych

Administrator to jednostka odpowiadająca za sposób i cel wykorzystywania Twoich danych osobowych oraz za ich bezpieczeństwo. Administratorem danych jest:

time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

Wyrażając zgodę na marketing Twoje dane w określonych w treści zgody warunkach będą współadministrowane także przez firmę

TimeTax Polska sp. z o.o. sp. K.  ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377.

W innych przypadkach nie udostępniamy danych podmiotom innym niż te, które wskażemy w dalszej części tej polityki. Powołaliśmy inspektora ochrony danych osobowych: Marcin Wowk, e-mail na: iod.time2work@grupaformat.pl

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 1. W celu selekcji i rekrutacji kandydatów prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego, przetwarzamy:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 2. w celu selekcji i rekrutacji kandydatów, w ramach własnych ofert pracy time2work (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych, przetwarzamy:
  • imię (imiona) i nazwisko;
  • datę urodzenia;
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
  • dane kontaktowe
 3. w celu zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), pełny zakres przetwarzanych danych kandydat poznaje w momencie zatrudnienia,
 4. w celu wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy dane niezbędne do identyfikacji oraz komunikacji z podmiotem danych w zakresie: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe,o tym jakie dane posiadaliśmy opis czynności przetwarzania
 5. w celu przesyłania treści marketingowych związanych z ofertami pracy i rozliczeniem podatku dochodowego -jeżeli wyrazisz dodatkowe zgody ( zgoda wyrażona zostaje poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox w formularzu zgłoszeniowym).
 6. w celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i mienia poprzez monitoring zewnętrzny naszej siedziby (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przetwarzamy:
  • Twój wizerunek
 7. w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz oceny ich pracy poprzez: rejestrowanie połączeń telefonicznych (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO), możesz sprzeciwić się rejestrowaniu połączenia przerywając je, przetwarzamy:
  • dane zawarte w nagraniu
  • numer telefonu z którego wykonane zostało połączenie.
 8. w celu przedstawienia oferty handlowej lub oferty pracy, w ramach pozostawionego zapytania w formularzach, mediach społecznościowych czy poprzez inny środek komunikowania. (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dążenie do zawarcia umowy art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przetwarzamy:
  • adres e-mail/numer telefonu
  • imię, nazwisko, nazwa firmy,
  • inne dane zawarte w treści zapytania

Podanie przez Państwa danych w każdym z powyższych przypadków jest dobrowolne, jednak jeżeli nie przekażą nam ich Państwo, realizacja wybranego celu, nie będzie możliwa.

 Jak wyrażasz zgodę?

Zgoda by była ważna musi być przede wszystkim świadoma, jasno przekazana oraz dobrowolna. Jako Twoją zgodę odbieramy:

 • przesłanie aplikacji lub nam CV zawierającego dane,
 • zgodę wyrażoną telefonicznie podczas rozmowy z rekruterem,
 • sam fakt podania danych naszemu rekruterowi.

Dlatego też nie wymagamy zawarcia w CV klauzuli- wyrażam zgodę ….

Ze swojej strony umożliwiamy Ci wycofanie zgody w dowolnym momencie – prosimy tylko o wiadomość mailową: (dane.osobowe@time2work.pl) lub przekazanie tej informacji naszemu rekruterowi. 

Okres przetwarzania danych osobowych

 • W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
 • W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy, obowiązków prawa i realizacji roszczeń wynikających z umowy.
 • W przypadku d), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.
 • W przypadku e) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub poprzez przekazanie informacji rekruterowi.
 • W przypadku f) i g), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 30 dni, a po jego upływie usunięte, jeżeli nie zaistnieje potrzeba przedłużenia okresu przetwarzania w celu dochodzenia roszczeń.
 • W przypadku h) Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia korespondencji lub powstania nowego celu, jak np. realizacja umowy.

Komu przekazujemy dane?

Dane, które przetwarzamy powierzamy wyłącznie sprawdzonym partnerom są to firmy realizujące usługi biurowe i informatyczne, na naszą rzecz.

Dodatkowo, jeżeli Cię rekrutujemy to przekazane nam przez Ciebie dane może otrzymać Twój potencjalny pracodawca – oczywiście tylko i wyłącznie po otrzymaniu Twojej zgody (najczęściej wyrażona podczas kontaktu telefonicznego).

Oczywiście, zgodnie z przepisami prawa możemy udostępnić dane służbom takim jak: Straż Graniczna, Policja itp.

Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.

 Twoje prawa

Jako podmiotowi danych przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przeniesienie danych do innej firmy,
 • wycofania wyrażonej zgody.

zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

time2work sp. z o.o. powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz skontaktować się drogą mailową pod adresem: dane.osobowe@time2work.pl

Dane użytkowników strony www

Pliki cookies

Administrowanie serwisem WWW wymaga od nas zbierania informacji dotyczących zapytań HTTP, które kierowane są do naszego serwera. Informacje te zbierane są wyłącznie w celu administrowania serwisem. Dlatego też nie wykorzystujemy ich do identyfikacji użytkowników strony time2work. Żadne dane identyfikacyjne, nie są przekazywane do podmiotu trzeciego.

 Jeżeli Państwo nie zgadzają się na wykorzystanie Państwa danych na rzecz poprawy jakości działania strony WWW prosimy o przejścia do cofnięcie zgody na zapisywanie plików cookie oraz zaprzestanie korzystania z naszej strony www. W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.

 

Zmiana ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome

 • Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies  – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

 • Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

 • Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Strona time2work.com.pl wykorzystuje wskazany poniżej system analityczno-reklamowy. W celu poprawy jakości technicznej, dostosowania stron do Państwa potrzeb oraz prowadzenia statystyki strony WWW wykorzystujemy narzędzia analityczne firmy Google.

Aby Państwa dane nie były przetwarzane w systemach Google prosimy o przejście do narzędzia Google i wybrania interesującej Państwa opcji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

www.time2work.pl stosuje dwa typy plików cookies:

 • wydajnościowe (zbierające informacje na temat sposobu używania witryny przez odwiedzających, np. najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.).
 • funkcjonalne (zapisujące ustawienia użytkownika, np. język, wyrażone zgody itp.),

takie jak:

 • cookies google-analytics.com – służą do prowadzenia statystyk dla witryny gov.pl; dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html,
 • cookies sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia.

Ponadto, wykorzystujemy pliki cookie z pixela facebooka, gromadzi on pięć rodzajów danych:

 1. Nagłówki HTTP– wszystkie informacje w nagłówkach HTTP. Nagłówki HTTP to standardowy protokół sieciowy wysyłany pomiędzy żądaniem przeglądarki a dowolnym serwerem w Internecie. Nagłówki HTTP zawierają m.in. adresy IP, a także informacje o przeglądarce internetowej, lokalizacji strony, dokumencie, źródle przekierowania oraz osobie korzystającej z witryny internetowej.
 2. Dane piksela – m.in. identyfikator piksela oraz dane plików cookie Facebooka.
 3. Kliknięcia przycisków – zaliczają się do tego wszelkie przyciski klikane przez osoby odwiedzające witrynę, etykiety takich przycisków oraz wszelkie strony odwiedzane w wyniku kliknięcia określonego przycisku
 4. Wartości opcjonalne – deweloperzy oraz marketerzy mogą zdecydować się na wysyłanie dodatkowych informacji na temat danej wizyty przez zastosowanie niestandardowych zdarzeń zmiany danych. Do niestandardowych zdarzeń zmiany danych można na przykład zaliczyć wartość konwersji czy typ strony.
 5. Nazwy pól formularzy– zaliczają się do tej kategorii nazwy pól witryn internetowych, takie jak „adres e-mail”, „adres” oraz „ilość”, w przypadku zakupu produktu lub usługi. Piksel nie odczytuje wartości pól.

Celem przetwarzania tych danych jest umożliwienie nam dostosowania reklam na portalu społecznościowym FB do twoich oczekiwań.

X

  Zapytaj o ofertę

  treścią

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych dotyczących usług firmy time2work sp. z o.o. Administratorem przekazanych danych osobowych jest time2work sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934. Przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi pełne i niezbywalne prawo dostępu do podanych danych osobowych włączając w to prawo do ich poprawiania oraz usunięcia.

  Zapisane oferty (0)
  X

  Aplikacja na:

  Dane kontaktowe

  imię*

  nazwisko*

  płeć

  telefon

  email

  prosimy o podanie własnego adresu e-mail, adres ten zostanie przypisany do Twojej aplikacji.

  Wypełniając formularz rejestracyjny wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z (więcej)

  Administrator danych osobowych
  O celu i sposobie w jaki przetwarzane są dane osobowe osób poszukujących pracy odpowiada time2work sp. z o.o. z siedzibą ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934 - administrator danych osobowych.

  Cele przetwarzania danych
  Twoje dane przetwarzane będą w celu:

  a) selekcji i rekrutacji prowadzonych dla klientów time2work (podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - zgodę wyrażasz poprzez przesłanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego i/lub

  b) selekcji i rekrutacji w ramach własnych ofert pracy administratora danych (podstawą prawną przetwarzania danych, wskazanych w przepisach prawa pracy, jest nawiązanie i realizacja umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wszystkie dane poza tym katalogiem przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przez fakt przekazania danych i/lub

  c) zatrudnienia w ramach własnych rekrutacji prowadzonych przez administratora danych (podstawą prawną jest art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika) i

  d) wykazania realizacji Twoich praw (podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).(więcej)


  Okres przetwarzania danych
  W przypadku a), Twoje dane osobowe będą do momentu wycofania zgody lub przez rok od ostatniej aplikacji. Zgodę możesz wycofać: przez kontakt e-mail: dane.osobowe@time2work.pl lub przekazanie informacji rekruterowi.
  W przypadku b) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 msc. od momentu zakończenia rekrutacji.
  W przypadku c) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas wynikający z realizacji umowy i obowiązków prawa,
  W przypadku d) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu przetwarzania Twoich danych lub prowadzonych procesów rekrutacyjnych.


  Przekazywanie danych
  W związku z prowadzonymi rekrutacjami Twoje dane mogą zostać powierzone firmom realizującym usługi informatyczne oraz biurowe. Ponadto, po uzyskaniu Twojej zgody także potencjalnemu pracodawcy, a w przypadku zatrudnienia odpowiednim urzędom.

  Dane nie będą przekazywane do odbiorców na terenie Państw Trzecich.


  Wymóg podania danych
  Podanie danych w zakresie art. 22 1 Kodeksu Pracy jest niezbędne do uczestniczenia w rekrutacji. Dodatkowe dane podajesz dobrowolnie.


  Przysługuje Ci prawo
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • żądania poprawienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu, gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.
  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl z prośbą o:
  dostęp do swoich danych,
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych na podany w formularzu adres e- mail.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych w celach marketingowych oraz przesyłanie mi komunikatów dot. nowych ofert pracy oraz rozliczeń zagranicznych poprzez sms na podany w formularzu numer telefonu.

  O celu i środkach przetwarzania Twoich danych w celu marketingowym decydujemy wspólnie z TimeTax sp. z o.o. Oznacza to, że: (więcej)


  Współadministratorami Twoich danych osobowych będą:

  Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934

  Współadministratorem II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377

  Firmy te współadministrują danymi osobowymi wyłącznie osób wyrażających zgody marketingowe (zaznaczających checkbox). Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody - art. 6 ust.1 lit. a RODO.
  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres 2 lat, lub do wycofania przez Ciebie zgody po tym czasie zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o:
  • wycofanie zgody,
  • dostęp do swoich danych oraz otrzymanie ich kopii,
  • żądanie poprawienia swoich danych,
  • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienie skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

  Prośby o realizację praw możesz kierować na: dane.osobowe@time2work.pl

  Dziękujemy za Twoją zgodę!

  Informujemy, że współadministratorami Twoich danych osobowych będą: Współadministrator I: time2work sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 161 493 934, II: TimeTax sp. z o.o. ul. Niemodlińska 8, 45-710 Opole, REGON: 160 517 377. Firmy te współadministrują danymi osobowymi osób wyrażających zgody marketingowe. Twoje dane przetwarzane będą w celu dostarczenia Ci aktualnych ofert pracy i informacji dot. rozliczeń zagranicznych, dlatego też mogą zostać przekazane wyłącznie firmom, realizującym usługi informatyczne. Dane, przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody -art.6 ust.1 lit. a.

  Zgodę wyrażasz dobrowolnie i nie jest ona warunkiem realizacji rekrutacji. Twoje dane osobowe traktujemy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Twoje dane będą przez nas przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji lub przez 6 msc po wpłynięciu zgłoszenia (jeżeli istnieje możliwość wznowienia tego procesu rekrutacji), po tym czasie dane zostaną usunięte. W dowolnym momencie możesz zwrócić się do Współadministratora I drogą mailową na adres: dane.osobowe@time2work.com.pl lub do Współadministratora II: drogą mailową na adres: dane.osobowe@timetax.pl z prośbą o: dostęp do swoich danych, o ich:
  sprostowanie, usunięcie, ograniczenie przetwarzania, przeniesienie danych do innej firmy, wycofanie wyrażanej zgody (jeżeli dotyczy).
  zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.