Baza

Wiedzy

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

maj 17, 2023

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

Do weryfikowania legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawnione są głównie dwa podmioty:

 • Państwowa Inspekcja Pracy (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawa)
 • Straż Graniczna (ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w art. 10d)

Skoro wiesz już kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców, warto byś wiedział…

Co jest sprawdzane w trakcie kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców?

Ustawa z 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy stanowi, iż w trakcie kontroli weryfikuje się:

 • dokumenty uprawniające do pracy oraz realizację przez pracodawców obowiązków:
  • informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności;
  • opłacania składek na Fundusz Pracy;
  • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru (KRAZ);

Inspekcja pracy weryfikuje także

 • prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia;
 • prowadzenie działalności przez podmioty, od których nie wymaga się wpisu świadczenia usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, czyli m.in. OHP, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga i art. 85 ust. 2 i art. 85a ustawy o promocji zatrudnienia;
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 • ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 119–123 ustawy o promocji zatrudnienia.

W przypadku kontroli prowadzonej przez Straż Graniczną weryfikuje się stan faktyczny w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Ochrona czasowa, to specjalny status prawnoinstytucjonalny udzielany przez państwo osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji,

Co grozi za nielegalne zatrudnienie?

Nielegalne zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z grzywnami wynoszącymi od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych, które mogą zostać nałożone za każdy przypadek nielegalnego powierzenia pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Agencja pracy w Opolu – czy warto i jak wybrać najlepszą?

Dlaczego warto skorzystać z usług agencji pracy szukając pracowników? W dzisiejszych dynamicznych realiach rynku pracy, przedsiębiorcy często stają przed wyzwaniem znalezienia odpowiednich pracowników. Proces rekrutacji może być czasochłonny i kosztowny, zwłaszcza dla...

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Faktura za wypożyczenie pracownika: Kompleksowy przewodnik dla firm

Wynajmowanie pracowników poprzez agencje pracy jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Wybierają je najczęściej firmy, które chcą elastycznie zarządzać swoimi zasobami ludzkimi. W tym artykule wyjaśnimy, co obejmuje faktura za wypożyczenie pracownika oraz na co zwrócić...

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Kto może zatrudnić cudzoziemca w Polsce?

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce jest procesem regulowanym przez przepisy prawa, które mają na celu zapewnienie legalności i ochrony praw zarówno pracodawców, jak i pracowników. Każdy podmiot, który chce zatrudnić cudzoziemca, musi przestrzegać określonych procedur....

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w 2024 roku? Praktyczny przewodnik

Zatrudnianie pracowników spoza kraju stało się normą dla wielu firm. W Polsce, proces zatrudniania obcokrajowców jest regulowany przez prawo i wymaga pewnych procedur. W tym artykule omówimy kluczowe kroki i przepisy określające jak zatrudnić obcokrajowca w Polsce w...

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w pierwszej połowie kwietnia 2024 projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zmiany w zatrudnieniu obywateli Ukrainy po 30 czerwca 2024 planowo wejdą w życie 1 lipca 2024 r. . Jednak...