Baza

Wiedzy

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

maj 17, 2023

[:pl]

Kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?

Do weryfikoKto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców?wania legalności zatrudnienia cudzoziemców uprawnione są głównie dwa podmioty:

 • Państwowa Inspekcja Pracy (ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, tj. art. 10 ust. 1 pkt. 4 ustawa)
 • Straż Graniczna (ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej w art. 10d)

Skoro wiesz już kto kontroluje legalność zatrudnienia cudzoziemców, warto byś wiedział…

Co jest sprawdzane w trakcie kontroli?

Ustawa z 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy stanowi, iż w trakcie kontroli weryfikuje się:

 • dokumenty uprawniające do pracy oraz realizację przez pracodawców obowiązków:
   • informowania powiatowych urzędów pracy przez bezrobotnych o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności;
   • opłacania składek na Fundusz Pracy;
   • dokonania wpisu do rejestru agencji zatrudnienia działalności, której prowadzenie jest uzależnione od uzyskania wpisu do tego rejestru (KRAZ);

Inspekcja pracy weryfikuje także

 • prowadzenie agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o promocji zatrudnienia;
 • prowadzenie działalności przez podmioty, od których nie wymaga się wpisu świadczenia usług na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, czyli m.in. OHP, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 19c, art. 19d, art. 19fa, art. 19ga i art. 85 ust. 2 i art. 85a ustawy o promocji zatrudnienia;
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 • ściganie wykroczeń, o których mowa w art. 119–123 ustawy o promocji zatrudnienia.

W przypadku kontroli prowadzonej przez Straż Graniczną weryfikuje się stan faktyczny w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.

Co grozi za nielegalne zatrudnienie?

Nielegalne zatrudnianie obcokrajowców wiąże się z grzywnami wynoszącymi od 1 000 złotych do nawet 30 000 złotych, które mogą zostać nałożone za każdy przypadek nielegalnego powierzenia pracy.

Zatrudnienie cudzoziemca spoza Unii Europejskiej związane jest z dodatkowymi formalnościami. Zadbać należy o legalność pobytu, ale także i pracy. Formalności te nie zawsze są łatwe. Dlaczego warto skorzystać z pomocy specjalisty? Głównym argumentem jest dobór najszybszej i najkorzystniejszej ścieżki dla pracodawcy i pracownika oraz możliwość kompleksowego i sprawnego zrealizowania procedur administracyjnych. Dzięki temu zatrudnienie jest możliwe w skróconym czasie.

Skonsultuj swoją sprawę z naszym specjalistą i uniknij administracyjnych potyczek tel. +48 502 084 236, e-mail legalizacja@time2work.pl[:]

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...