Baza

Wiedzy

Koniec epidemii Covid w Polsce

mar 9, 2023

Koniec epidemii- regulacje prawne dot. dowołania epidemii Covid

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 23 grudnia 2022 r., z dniem 31.03.2023 roku stan zagrożenia epidemiologicznego dobiegnie końca.  Koniec epidemii 2023 oznacza, że wszelkiego rodzaju przedłużenia podstaw do pracy lub pobytu cudzoziemców na warunkach specjalnych, przestają obowiązywać.

Obowiązki pracodawcy po odwołaniu epidemii

W czasie zagrożenia epidemicznego automatycznie przedłużano ważność dokumentów obejmujących:

  • legalny pobyt cudzoziemców, który skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
  • okresy ważności kart pobytu, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” oraz dokumentów wydawanych na czas określony obywatelom państw członkowskich UE, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Konfederacji Szwajcarskiej i przebywających z nimi członków rodzin,
  • terminy na składanie wniosków o legalizację pobytu,
  • ważność już wydanych zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową oraz oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Odwołanie tego szczególnego stanu spowoduje zakończenie automatycznego przedłużania powyższych dokumentów. Zgodnie z treścią ustawy pracodawcy będą zobowiązani w ciągu 30 dni zalegalizować pobyt lub pracę cudzoziemca. Nielegalne zatrudnienie cudzoziemca niesie konsekwencje zarówno dla jego pracodawcy jak i pracownika

Jak postąpić wobec końca epidemii?

Warto zadbać o administracyjne formalności  i złożyć dokumenty możliwie najwcześniej, dzięki temu możliwe będzie uniknięcie coraz to bardziej wydłużających się kolejek w polskich urzędach.

Szukasz wsparcia w zakresie legalizacji pracy lub pobytu cudzoziemców? Proponujemy usługi:

  • konsultacji,
  • legalizacji pracy (zezwolenia typu A, B, C, D, E; oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę; zezwolenia na pobyt stały).

Skontaktuj się z nami:

Daria Nowakowska +48 502 084 236

Mail: legalizacja@time2work.pl

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...