Baza

Wiedzy

Zezwolenia dla cudzoziemców w I poł. 2018

sie 20, 2018

Liczba zezwoleń na pobyt wydanych cudzoziemcom zwiększyła się o 25 tys.

W pierwszej połowie 2018 r. liczba cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zwiększyła się o 25 tys. osób. Dynamika wzrostu była o około 30 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie 2017 r. Najliczniej wzrosła grupa obywateli Ukrainy – o 18 tys. osób – czytamy na stronie Urzędu ds. Cudzoziemców.

Zgodnie z podanymi na stronie Urzędu informacjami zatrudnienie jest najczęściej wskazywanym celem pobytu obcokrajowców w Polsce (75% spraw) wyłącznie 10% wniosków o zezwolenie na pobyt czasowy motywowane było przyczynami rodzinnymi.

Informacje te są istotne dla Pracodawców poszukujących za granicą pracowników o specjalnościach deficytowych na polskim rynku pracy.

Zezwolenie jest często konieczne

Powyższe dane nie uwzględniają informacji o cudzoziemcach przebywających na terenie Polski na podstawie wizy. Wyjaśnijmy: obywatele Ukrainy chcący przebywać na terenie Polski mogą złożyć w urzędzie wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt. Wojewoda, do którego wpłynął taki wniosek wydaje zezwolenie, które pozwala na legalny pobyt  cudzoziemca na terenie Polski. W połowie 2018 roku ważne zezwolenia na pobyt posiadało 350 tys. cudzoziemców.

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...