Baza

Wiedzy

Krok 2: legalne zatrudnienie cudzoziemców

wrz 17, 2018

Zatrudnienie pracownika

Trudności jakie na drodze do zatrudnienia pracownika, szczególnie specjalisty, napotyka pracodawca przyczyniają się do zwiększenia zainteresowania pracownikami ze Wschodu, szczególnie w branżach takich jak: budownictwo, produkcja, logistyka czy gastronomia. Znalezienie pracownika zza wschodniej granicy to pierwszy z etapów zatrudnienia, drugim nie mniej ważnym jest legalizacja jego pracy. Od początku 2018 roku grzywna dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca wynosi od 1 tys. zł do 30 tys. zł. Nielegalnie zatrudniony pracownik może z kolei otrzymać grzywnę nie mniejszą niż 1 tys. zł – szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1543).

Doświadczenie w legalizacji pracy własnych pracowników pozwoliło nam uruchomić nową usługę – legalizacji pracy. Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze, która w oparciu o aktualne przepisy Kodeksu Pracy i Ustawy o Cudzoziemcach możemy zrealizować proces legalizacji pracy pracownika za Ciebie. Usługę kierujemy do pracodawców, którzy zatrudniając cudzoziemców nie posiadają wiedzy jak zalegalizować ich pobyt oraz pracę.

Podstawy legalnego zatrudnienia cudzoziemca

Legalny pobyt umożliwiają: wiza, karta pobytu oraz paszport biometryczny. Podstawy legalnego zatrudnienia to z kolei oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt i pracę. Wybór może ułatwić poniższe zestawienie:

Podstawa prawna zatrudnienia na terenie RP Okres pracy Zalety Wady
Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi 180 dni /180 dni Możliwość pracy 180 dni w roku ·  Półroczna przerwa po przepracowaniu 180 dni
Zezwolenie na pracę Co najmniej 1 rok Nawet 3 letni okres pracy ·  Konieczność wyrabiania nowej wizy co rok.
Zezwolenie na pobyt i pracę Zależny od podstawy wydania Nawet 3 letni okres pracy ·  Długotrwała i skomplikowana procedura otrzymania

 Dlaczego warto skorzystać z usługi legalizacji pracy?

  • Zyskujesz pewność, że dopełniłeś wszystkich formalności, a Twoi pracownicy pracują legalnie. Nie grożą Ci więc ustawowe kary.
  • Możliwa jest profesjonalna reprezentacja Twojej firmy przed Urzędem Wojewódzkim.
  • Rozliczenie po złożeniu wniosku (zezwolenia na pracę) lub po otrzymaniu przez cudzoziemca pieczątki w paszporcie (zezwolenie jednolite na pobyt czasowy i pracę).
  • Działamy zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych.

Sprawdź na podstronie: legalizacja pracy 

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...