Baza

Wiedzy

Nie musisz być przedsiębiorcą by zatrudnić cudzoziemca

maj 18, 2020

Czy mogę zatrudnić cudzoziemca jako osoba fizyczna?

Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce jest możliwe także w przypadku osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej – oznacza, to, że możliwe jest zatrudnienie pomocy w gospodarstwie, opiekunki, niani, czy osoby dbającej o dom z zagranicy. Jakie warunki należy spełnić? Podpowiadamy o czym warto pamiętać.

Legalny pobyt jest niezbędny do podjęcia pracy w Polsce

Podstawą podjęcia pracy, a tym samym i zatrudnienia jest sprawdzenie czy nasz potencjalny pracownik przebywa w Polsce legalnie i czy cel jego pobytu nie wyklucza podjęcia pracy. Jeśli mamy pewność, że nie występują przeciwwskazania w tym względzie, jak np. pobyt na „wizie turystycznej”. To warto sprawdzić czy przypadkiem cudzoziemiec, którego zamierzamy zatrudnić nie jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę. Takimi osobami są np. małżonkowie obywateli Polski czy posiadacze Karty Polaka – lista jest dość długa, warto do niej zajrzeć.

Jak uzyskać zezwolenie na prace dla cudzoziemca?

Są dwie ścieżki uzyskania zezwolenia.

Pierwsza– uproszczona, ścieżka ta jest dostępna dla obywateli 5 Państw: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, Gruzja i Armenia. W tym przypadku należy zwrócić się do Powiatowego Urzędu Pracy po tzw. oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Należy jednak pamiętać o ograniczeniach czasowych pracy na takim dokumencie. Cudzoziemiec może na jego postawie pracować 180 dni w ciągu roku. Czas trwania procesu legalizacji trwa do 7 dni roboczych.

Druga ścieżka – bardziej czasochłonna, dostępna dla wszystkich cudzoziemców. W pierwszym etapie pracodawca uzyskuje dokument zwany informacją właściwego starosty o brakach kadrowych na lokalnym rynku pracy (z tego obowiązku zwolnieni są pracodawcy zatrudniający specjalistów w zawodach deficytowych). Rozporządzenie z wykazem tych zawodów na terenie danego województwa wydaje właściwy wojewoda.

Drugi etap polega na złożeniu wniosku o zezwolenie na pracę w urzędzie wojewódzkim. Czas załatwienia sprawy zgodnie z ustawą to 30 dni, jednakże wiemy z doświadczenia, że czas oczekiwania zależy od województwa.

Po tym jak osoba fizyczna zamierzająca zatrudnić cudzoziemca dostanie wszystkie niezbędne dokumenty, może podpisać umowę z cudzoziemcem i ten może rozpocząć pracę.

A co z podatkami na rzecz Skarbu Państwa i składkami do ZUSu podczas zatrudniania cudzoziemca?

Zatrudniając osoba fizyczna ma względem ZUS i Urzędu Skarbowego takie same obowiązki jak przedsiębiorca. Powinna więc m. in. zgłosić cudzoziemca do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego oraz opłacić składki ZUS oraz odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy.

Uwaga!
Zaliczki na podatek dochodowy nie opłacają osoby zatrudniające nianie do opieki nad dzieckiem pomiędzy 20 tygodniem a 3 rokiem życia.

Jesteś zainteresowany zatrudnieniem cudzoziemcy? Pomożemy w realizacji formalności, tak by możliwie najszybciej i legalnie rozpoczął on pracę dla Ciebie.

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...