Baza

Wiedzy

Czy możesz powstrzymać się od pracy?

lis 4, 2020

[:pl]

Wskaźnik zakażeń COVID 19  w ostatnim czasie niepokojąco poszybował w górę, trudno tego nie zauważyć. Podobnie jak trudno nie czuć lęku o własne zdrowie, czy nawet życie. Co w przypadku, w którym, lęk sprawia, że pójście do pracy obarczone jest ogromnym strachem? Czy tak po prostu, pracownik może powstrzymać się od pracy?

Zgodnie z Kodeksem Pracy, a dokładnie z art. 210 § 1 k.p. mówiącym że „W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.”

Jak, można odnieść ten przepis do czasu pandemii? Czy lęk przed kontaktem ze współpracownikami czy klientami może być powodem do powstrzymania się od wykonywania pracy? Otóż, nie, w takim przypadku konieczne jest wskazanie uzasadnionego powodu (obiektywnego) powstrzymania się od pracy. Na ten moment, pod warunkiem zachowania przez pracodawcę odpowiednich środków bezpieczeństwa, sytuacja nie daje więc możliwości odmówienia wykonania pracy. Wyjątkiem będą zadania wymagające np. kontaktu z osobą zarażoną czy objętą kwarantanną. Należy jednak pamiętać, że pracownicy na co dzień ratujący życie i mienie nie podlegają powyższemu zapisowi k.p. [Więcej na ten temat znajdziecie tutaj]

Jak postąpić więc w sytuacji, kiedy strach nie pozwala normalnie pracować? Polecamy rozmowę z przełożonym być może możliwa jest praca zdalna lub hybrydowa, a może pomocne okażą się dodatkowe środki bezpieczeństwa. Szczególnie teraz istotny jest dialog i zrozumienie pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. A droga do znalezienia korzystnego dla obu stron rozwiązania choć nie zawsze należy do prostych to prowadzi do jednego celu i warto ją przejść.

 [:]

Website | + posts

Zadbam o to byś w kwestiach poszukiwania pracowników był na bieżąco

Ostatnie wpisy

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu d dla cudzoziemca?

Jak uzyskać wizę typu D dla cudzoziemca? Odpowiadamy O wydanie wizy pracowniczej wnioskuje zawsze cudzoziemiec. Stosowny wniosek składany jest w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kraju do którego cudzoziemiec zamierza wjechać Procedura aplikacyjna na wizę typu D...

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Pomoc w legalizacji pracy, czy warto skorzystać?

Skorzystanie z usług eksperta do spraw legalizacji pobytu i pracy może przynieść wiele korzyści oraz ułatwić cały proces formalności związanych z legalnym pobytem i pracą w danym kraju. Dlaczego warto skorzystać z pomocy w legalizacji pracy: Znajomość prawa i...

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

Do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce?

[:pl]Nurtuje Cię pytanie do kiedy obywatel Ukrainy może przebywać legalnie w Polsce? Odpowiadamy!   Pobyt obywateli Ukrainy w Polsce uznaje się za legalny do 4 marca 2024 r, to na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem...